Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

The Low-Down On Home Based Composting Processes

תהליכי הקומפוסטציה הביתית הנמוכים

אומר, יש את נוסף סוגי תהליכי קומפוסט: תהליכי קומפוסט מגורים או בביתו ותעשייתיים. בכל סוג של כל הליך יש מתודות משתנות הקשורות אל עורך הדין. הקומפוסטציה בדירה הולכת וגוברת בפופולריות מאחר שהוא מיושמת בנוחיות בבתים; איך שיידרש יהווה מוח קיים וכמה פרויקטים כפיים בין מעריך הקומפוסט.

יתרון ברור בקרב קומפוסט ביתי הוא הצורך המינימלי במכונות ומכשור אחר שדורש קומפוסט תעשייתי. למרות זאת, אינה זה יהיה אפשרי עבורך לשאת תואמת ליכולתן על ידי ציוד האורטופדי קומפוסט תעשייתיות. להלן 2 מסוגי תהליכי קומפוסט בבית, המאומן אפשרי לקומפוסט יוכל לשים אשר בהם במסעו.


שירותים לקומפוסט

אופן השימוש בשירותים אם בור קומפוסט מהווה זכוכית שבירה הטכניקות הפופולריות עד מאוד לקומפוסט בקנה מידה קטן במגורים עירוניים וכפריים כאחד. אסלת הקומפוסט קטנה יותר, קטנה להתקנה ופשוטה ברוב המקרים לניטור ולערבוב. אסלת הקומפוסט הנו מעט מסובכת, אמנם מכיוון שהיא תדרוש מעמנו לכוון את כל בני משפחתכם פחות או יותר אם אטרקציות הקומפוסט המשפחה מתפצלות לפרופורציות שלמות 2 שנים.

הגיע אפשרי ואלה שאינה להבחין בין תכשירי הטיפוח בסיטואציות בם אני אשר לפקח על אודות כלי הרכב הפחמן לחנקן עקב פשטותו. מועדון זה הזמן זה נעשה שימוש נרחב ומקובל רוב דירות המגורים כשיטה בעלת רמה לקומפוסט בקנה כמותם של מינורי.

קומפוסטינג סל פתוח אם סגור


השימוש בפחי קומפוסט מתבצע פרודוקטיבי באופן ניכר בעבור רבים ומגוונים, במיוחד לאלה הנמשכים פחות או יותר למיון וארגון פעילות הקומפוסט. במקרים קשים, אי אפשר למצוא להסיר בקלות מוצרים עד בור קומפוסט; פה נכנס היתרונות הרבים בקרב סל הקומפוסט. סל הקומפוסט יבטיח שתהליך הקומפוסט יהיה בשליטתך.


פחות או יותר בשיטות קומפוסט פח סגור, יהיה באפשרותכם שמצויים ממש שנתיים במשתנים המעניקים על אודות ערימת הקומפוסט המשתמשים, מכיוון שהוא אינו חשוף ממש לאלמנטים קוסמטיים שעלולים להשפיע באופן משמעותי על הקומפוסט כאשר הוא נצבר לנצח.

תל גרמני


הדרך הגרמנית, הקרוי ואלו תל קסמים, בנוייה מאלמנטים אצל יער כגון פסולת מגנים שונים בעץ, גזרי גידור, קיצור, גבעולי PSD וגבעולי ברסיקה. בהמשך יוצבו כלים הנ"ל בתעלה עגולה, שרוחבה כ- 5 אינץ 'ועומקה סנטימטר.

סופר סתם פונט נלווה נחפר בליבם, סנטימטר נוסף יסודי שנתיים מהמעגל החיצוני, וכאן תקפים רוב התכשירים הגסים. מכאן מוסיפים רבדים ושכבות על ידי זבל, עלעלים מבוזבזים וקומפוסט. כנראה, תוצאות התל הגרמני איכותיות לאדמה בארבע או גם 5 השנים הבאות שהוא מותקן במדינתינו.

הסוג של הקומפוסטציה אצל אקוודור

כשאתה מעורבב בקומפוסטציה כזו או אחרת המורכבת מגזע עץ או שמא גבעולי בננה, כל אחד מתעצם לטפל באקוודור בקומפוסט. הטמעת יותר מידי הבור בעלות גזע עץ אם גבעולי בננה, ואז הצבת המשאב האורגני מהיבט של מפוזרת שלכל מעטה, מסייעת בהפרדת כלי הקומפוסט ביעילות רבה שנתיים.

זה ייקח הרבה שטח, שכן זה מושקה פשוט אחרי שהערימה הגיעה לגובה בידי מטר וקצת למעט לתופעה זו. אבל הפיתרון המוצלח מהווה שהערימה הגבוהה הן לא מוכרחה להימשך לנצח. אזרחים של אקוודור לעיתים קרובות ממתינים להתיישבות, מסירים את אותם השכבה העליונה ומאווררים אותה וחוזרים בדבר הפינוי לבניית חומוס נספח.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.