Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

Costs-Of-Owning-A-Boat-297

המחירים של בעלויות על אודות סירה

למרבית המחירים בשביל סירות חדישות ישתנו
תלוי בכמות ובמות, באופן שהרי ספקים עשירים
ויצרנים יהיו כראוי לשווק השירות
שכזה בפחות את מעלותיה עלות כלי רכב הטוב ביותר.

מממן את אותן הסירה שלכם
מימון הסירה של החברה שלכם היא בעצם אך ורק ובינהם מימון חדש
מכונית. ממש כמו להלוואות לרכב ולבית, הלוואות בשביל
סירות הפכו לקלות וגמישות עוד יותר כשאתם מבצעים
זמן בעת האחרונה. התנאים בדרך כלל כדאי מצד
יותר עד ל 20 שנים. במטרה לעשות את אותו המרב ממימון,
איתכם לערוך השוואת מחירים ברשת האינטרנט.

תלבושות
בכל הסירות המודרניות מוצעות אלו שיש להן רב קורסי
ואביזרים. כאשר חלק מאיתנו מתמחרים סירות, הכינו
רוצה שהינכם מחשיב רק את סכומי האלקטרוניקה,
פריטים וצעצועי את המים - ואז קנה העניין שיש
הראוי לאופי הסירה ולגודל של החברה.

ברוב שגוי בעלת מוניטין מאוד,
טעון בתכונות וזול מתמיד
שעות הערב. האביזרים על ידי בזמן זה יש להם זכאות להפיק טיולי שייט
נוח שנתיים, בטוח וקל 2 שנים מהיכן שחשבתם
מיועד.

עלויות הקמת
שייט כלל לא דוגמת נהיגה, כמו שאנחנו לא מבקר
גז לעולם. במידה והנכם דגים או אולי שוחים בנות
סירה, אתה בכלל לא מבקר במנוע. במידה
במקרה שיש לך סירת מפרש, המנוע משמשפָּחוּת.

זמן רוב הסירות היום פחות מ -21 מטר.
בכל הסירות הנ"ל אינם דורשות בזמן האחרון נסיעות, במחיר
חלקם משתמשים בפחות מ- 50 ליטר גז לעונה.

תחזוקה
קונבנציונלי שוטפים את אותן הסירה והקרוואן שיש להן
של מים מתוקים כעבור מידי ניצול ישמרו על גביהם מכוסים

מצד טיולי שייט. והיה אם אין כלל לרעיון שלך התרחשות
כדי לעשות היא בעצמך, כל אחד לרוב עלול להזמין כל מדביר.

פוליסת ביטוח
סוכן הביטוח לסירות משתנה כחלק מ אורך וסוג.
לכן, שלכם להוועץ אלו שיש להן הביטוח של החברה שלכם
רעיונות, או שמא כרגיל קנו באינטרנט.

(ספירת מילים 297)

PPPPPP

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.