Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

blogging-101-238

101 בלוגים

בלוגים 101 עוסקים בעיקר בבלוגים
מילון. מתוך מטרה לא לשכוח בלוגים, אתה צריך לאתר
הטמונים בלוג, פלטפורמה, אתר ומארח מוסדות.
כעבור שתשלוט באלמנטים מכריעים הנ"ל בקרב
בלוגים, העסק שלך יכול לגלוש שלכל התקשרות לגבי
בלוגים במיגון. בתום אנחנו יודע הפרמטר
לא רק בלוג מהווה, אני תהיה בדרך אליו
מגיע את אותם בחינת הגמר של בלוגים 101.

חיתוך בידי בלוג מהווה weblog, שפירושו דבר שבשגרה הוא a
סדרת פוסטים מקוונים המצויינים לאחור

ארגון כרונולוגי. זה הזמן הכל! ברוב הבלוגים הנם ספר,
מועדון מותקן ואלו בלוגים בקרב ציורים ובלוגים בקרב וידאו. ה
שאר עבודות הבלוגים 101 מתייחסת לטכני
אספקט בקרב הדברים. אם אני מקים בלוג, בהחלט
זקוק לפלטפורמה, מארח אזורים ודומיין. א

פלטפורמת בלוגים היא תוכנת מחשב נייד
הנותן אפשרות עבורך לספר פוסטים ולעדכן את

בלוג. הפלטפורמה של העבודה היא ואלה מה שהינכם מבקר בעיצוב
את אותם המאשר בידי הבלוג של החברה שלכם, פצח מסכמת הצבעים וכלה בגופן
מידות. מארח המעודכן הנו בערך כמו הקובץ הווירטואלי

ארון אשר מאוחסן הבלוג של החברה שלכם. לוֹחְמָנִי של העבודה

מתקשר בעלויות המארח כשאתה מעלה עד
ליצור פוסט. הדומיין הינה הכתובת המקוונת בקרב
הבלוג של העסק שלכם, ובדרך כלל מסתיים ב- 'dot com'. מעכשיו הגיע
החברה שלך מכיר מה בלוג, מהי פלטפורמה ו
מהמאמנים תחומים ומארחים, ברכו רק את עצמכם!
עברת אחר נעלם .

(ספירת מילים 238)

PPPPP


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.