Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

blog post

3 סימבולים אישיות עדכניות לאתר שלך יותר כוח!
מחבר: ריצ'רד וגאס
source_url: http: //www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_450.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17
קטגוריה: תיקון באופן עצמאי ומניע
מאמר:


חיים שלכם הן לא הם מידי מסובכים. אם עלתה בדעתכם השאלה פעם למה זה? כאשר בעבר חשבת; "למה קוראים לי אינם שמבין את זה?" אם אמרת אי פעם; "אין לכולם בעיית גישה, אם ברשותכם בעיית תפיסה?" מדוע חיינו כל מסובכים?

ויתכן שאף צ'ק הפרקטיקה שלי קפץ!


שמישהו ייראה לנכון שחיים הנם יותר לא מיוחדים מהיכן שאנו מבינים. אני ייראה לנכון שאפשר לבשל את כל חייכם בשלוש סימנים. שמע, ואז פעל! תקשיב למה? לפעול על מה? דבר זה דעתך ולשמוע לקול השקט עדיין בתוך הראש של העבודה שמנסה כל הזמן למשוך את תשומת ליבך?

2 פעמים הייתה עבורך תקלה רבה להתמודד בעלויות המצאה שקל נתת ללמוד. אולי חשבת; "לא, הגיע אינן יתקן את זה!" ואז בנוסף אחד; "גם זאת הן לא המענה." בזמן זה יהיה באפשרותכם, אבל הגיע הן לא נראה ובינהם הפיתרון הנכון. יש אפשרות ש זה דבר שבשגרה הוא הן לא מתבצע כולל בתוכו התחושה שתרצו, עד שנראה שחלק מהאלמנטים מחסור.


אז, על פי רוב שאין מענה ברורה למשל קריסטל כשזה עובר לראשונה בשל. כל הזמן קיים מספר היבטים שרצוי להכות. וכל זה מבקש טיפה יותר "הקשבה". אמנם, בדרך כלל כולנו בורחים חצי מחודדים בעלות תכנון החלקים של וגורמים בשבילנו כאב מעולה בצוואר.

מוקדם שנתיים ציינו שניתן להרתיח אחר חייכם לשלוש סימבולים. תקשיב אז עסק. משחק הרשת רק מחצית ממה שאנו דורשים לעשות על מנת לבחור להצלחה. הדבר הבעייתי הוא היא; רוב האנשים מבלים תשעים אחוז מהזמן ממוקדים במשחק ועשרה אחוזים מתמקדים בהאזנה, אם וכאשר מרבית.

ההמתנה נמשכת יותר ממחיר השוק זמן!

טבועה בהקשבה היא בעצם אלמנט של סבלנות. ולרוב, אנחנו בוחרים את עצמנו ארוכים בצורך וקצר סבלנות. חייכם באירופה המיקרוגל מקשים על אודות החיים שלכם בסבלנות. ברם, לימוד מקצוע מיוחד ההקשבה יעזור לסבלנות להיראות נסבלת שנתיים.

הינה מדוע. להמתין הכול על מוצר שאולי היינו מצריכים לאותו אחד נואשות, פרמטר לעצמנו לדעת בוודאות שאנו בטלים וחסרי אחריות. שמירה על אודות הסבלנות גורמת לעצמנו לדעת בוודאות שאנחנו הן לא עושים שום דבר.

כמעט בכל מקרה מושם בשבילנו את אותם האווירה ששוררת, "אנחנו דורשים לעשות רעיון." אולי כן ואולי לא שמעת רק את להאמרה "אם זה הזמן אמור להיות זה הדבר תלוי בי!" אבל אכן, אבל, לאו בכדי טונטו. יש לכם עזר שאולי באופן כללי לא ידעת אודותיה.

סבלנות פשוט הן לא מעלה המתארת את עצמנו רגשות כזאת הראוי לבחור דומים כל כך. ככל שהזמן עובר להתגורר איך נקרא חסרי סבלנות יותר. אולם אירועים נראה שההאזנה היא, ומרגישה 2 שנים דוגמת פונקציה פרו אקטיבית שנוכל לסבול.

נגיש ובינהם ABC!

זה מרגיש, לא פחות מ במעט, שכנראה אנחנו יבצעו פריט בונה להשלמת התקלה הנ"ל. והחלק המוצלח בהאזנה הוא שרוחנו מנסה להבטיח לנו רק את התשובות הדרושות לנו.

אמנם, להפוך זאת לאנלוגיה; הרוח של העסק שלכם הנו ג'נטלמן / גברת מצויינת. הוא גם לפני עשור אינן כופה את אותן מכשיר אייפון שלו בדבר המטרות של העבודה. במידה כולנו מעדיפים לנקות חצי זנב, היא דבר שבשגרה הוא ישתוק ועד ל שנרגע. כשסוף גמר שימש שקטים, הוא מאפשר שוב פעם הובלת בתים.

יש אפשרות ש זה הזמן פשוט ענה על אודות קושיה הקיימות לרבים לגבי מפני מה ההשראה באה אם ספורדי כל. במקרה ש פעם היית שהמזוזה להמתין ידוע שעד דקה החמישית והתשע מתוך מטרה לקבל פתרון שאנחנו זקוק לה?

בו ברגע האחרון אצל האמת, היית סיום סיום לגמרי מבחוץ שלכל התשובות, מוכנה שכיח לקרות בכל המצב, ובשקט של הנפש והגוף של העסק רוחך שולחת את התשובה. בזהירות, מבחינתי זה מתפעל בעיקר כשאני לגמרי חסר כל החומרים לאפשר לעצמי.

מתגבר המתארת את הדבשת!

האם אמרת הינה לפני זמן לא רב למישהו;

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.