Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

blog post

בלאק ג'ק - כרטיסי פיצול


472


סיכום:

כמו זה ההיבטים המובנים מאוד בידי משחק ברשת בלאק ג'ק מהווה של פיצול זוג צעיר קלפים. ההבחנה מתי להתפצל ומתי להישאר בנות דבר זה שיש לך היא בעצם חשובה למשחק אונליין של העבודה. כתמיד, הרבה תלוי היכן כרטיסים יש לך ובמה מופיע כרטיס האשראי על ידי הסוחר.מילות מפתח:
בלאק ג'ק, פיצול, קלפים, אסטרטגיה, סוכן


מוסד המאמר:
כדלקמן ההיבטים המובנים עד מאוד על ידי התנהגות בלאק ג'ק הינה בקרב פיצול זוג צעיר קלפים. ההבחנה זמן מסויים להתפצל ומתי להישאר אלו שיש להן ענין זה שיש לך הוא נחוצה למשחק רשת שלכם. כתמיד, הרבה עלול באילו כרטיסים אם ברשותכם ובמה מופיע כרטיס האשראי של הסוחר. היבט חשוב הוא לזכור שיש יותר קלפים עם משקלה של על ידי עשרה בחבילה מכול ערך נפרד.

בתור התחלה, לרוב בתוך תחלק זוג כרטיסי פנים ארציות או זוג עשרות! בנות הקלפים האלו במידה ויש בבעלותכם יד חדה מאוד על ידי 20 שלא קיימים טעם לקלקל אותה בידי פיצול. מנגד, כל הזמן פיצלו זוג צעיר אסים. אס כזה בנות קלף שונה מהווה יד חזקה בהרבה משני אסים ועל ידי פיצול הסיכויים שלכם לסיים ביד גבוהה עד אפילו 21 טובים מאוד.

זוג 9s מחולק מהיבט של הטובה ביותר והיה אם הדילר מסמן קלף פגיע אצל 2 ואפילו 6. במידה הסוחר מצביע 8, כל אחד ש והן. ובנוסף, במידה המומחה נותן 9 החברה שלך צריך לפצל אלא גם לדילר יש 19 הינה יכה את כל היד זאת של העסק שלכם בת 18. אם הסוחר מצביע 7 לאחר מכן אני אשר לעמוד. ספר תורה מהודר מחיר כמעט בכל מקרה 8s ואלה אם וכאשר הסוחר מספק אס. היד שלנו עומדת מעתה הכול על 16, וכל זאת בצורה משמעותית סביר שמפסיד. כדאי יותר לאתר שלך להסתכן ולהתפצל.

מותקן להפריד זוג צעיר בקרב 7 במידה כרטיס הזיהוי אצל הסוחר מהווה 7 ומטה. יד אצל 24 הינה יד חלשה איזה באמצעות פיצול קיים אפשרות מעולה שתמיר זו לזוג 17. והיה אם הסוחר מראה 8 מותקן חופשה איכותית שיש להן העניין שיש לך ותהיה במצב לכלות את אותם הזרוע. רצוי עבורך מקובל לבזבז רק את העור האחת מכיוון 18 עוזר ב לבזבז 2 ידיים על ידי 17 בוהה מול הסוחר 18. פצל זוג 6 באופן הסוחר מסמן 6 או לחילופין קלוש. זה הזמן מסוכן לפצל 6s מכיוון שאתה תלוי בסופו של דבר בעלויות מספר ידיים אצל 16 אוקי, אז עשה הוא היגויני והיה אם הסוחר נותן יד חלשה מתחת אל ה -6 שיכולה להנחות לדחיקה אצל הסוחר.

מתחום אינן פצל זוג חמישיות. ידינו של העסק שלכם מעתה 5 חדה. שמרו בדבר החמישיות וקבלו מכה. אל תחלקו 4 רק אם כן המתמחה מנפיק 5 עד 6. והיה אם תחלקו זוג ארבעת אמור ל עבורינו להכות 26. 5 או גם 6 מסובכת בעבור הדילר, אבל הגיוני לדמיין שיעניק לדילר 15 עד 16 מורכבים כדאי להתפצל.

אני צריך לפצל 2s או גם 3s אם הסוחר מציג כרטיסייה חלשה מתחת 7.

בידי הידיעה מתי לפצל ומתי להכות עם הדבר שיש לך אתה תוכל לפעולה אסטרטגיה מכרעת למשחק אונליין הג'ק-אין של העבודה.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.