Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

blog post

בניה מחדש של בשנת GRE נדחה ואפילו עד 2021
719

סיכום:


ה- ETS, ש שוקל את אותן השינוי ב- GRE, החרטום הודיע ​​על

יכולה להאריך היישום ושוב.
מילות מפתח:


מבחן GRE, GMAT, SAT, TOEFL, תכנון בוחן IELTS, בחירת בית ספר, ייעוץ ויזה, עזר כספי ניכר, מלגות, פירמת, SOP, LOR, קורות מצויים
מוסד המאמר:


ה- ETS, אשר שוקל את אותם השינוי בשנת GRE, אפילו חשף ​​על כל אירוע היישום כראוי בהקלה אצל ביישנים רק בפני התלמידים באופן זה שהוא עיכב את אותן יישומו למשך שנה רק. השינויים הצפויים והמורכבים בבחינת שיא הבוגרים (GRE) יחלו באוקטובר 2021 ובשום פנים ואופן מותר שיהיה באוקטובר 2006, לאחר שנה שלמה באביב 2021, איך מודיעים בכירים בקהילה במשך שבוע שעבר.

גל עדכונים נוסף פשט בדבר בחינת שיא הבוגרים בהתאם חברת המבחנים החינוכיים, אשר פצח מאוקטובר 2006, ועוכב ועד אוקטובר 2021, ישפיע המתארת את כ -400,000 הסטודנטים האמריקאים שהמזוזה פונים למבחן מהמחיר הריאלי שנה. "היא תעבור את אותו הביצוע המסיבי מאוד שלה באוקטובר 2021 בתהליך של -57 שנות ההיסטוריה על ידי GRE. ETS מאמינה שהעיכוב יהיה בצורה משמעותית יותר את כל הנבחנים ומוסדות הבוגרים בכל מדינת ישראל, אם וכאשר ETS עובר מהצורות הנוכחיות המבוססות המתארת את מחשב נייד ונייר לבדיקה. תמלול אונליין המיוחדת בנויה על המעודכן (iBT).

קהילות ההשתלמות הגבוהה והבוגרים נרגשות מה- GRE המתוקן, מסבירה מארי פרלמן, סמנכ"לית בכירה באגף להשכלה משמעותית בשנת ETS. הנם עבדו איתנו על מנת לסגנן מבחן מתוקן זה הזמן, והם מצפים להכניס במבחן הגיע. לוח הזמנות לאירועים ההשקה האפשרי יאפשר לעצמנו לכבוש את כל הרחבת פעולות בדק הבית מבוסס החדש שלכם בעולם.השינוי הוכרז בשנה שעברה, איזה הפרטים לא נתגלו עד ל מאוד. אתר תמלול אלו ישפיעו על אודות היבטים מהותיים במבחן כגון טווח ציונים; סוג מסוים השאלות שנשאלו מדוע יעריכו הפקידים רק את הציונים ועוד.

מדליין המבלין, מנהלת בניין ציבורי לענייני מסיימי הקורס באוניברסיטה, אמרה כיוון העיכוב הגיוני. שאחד חושבת שהדבר היה צעד טוב, אמרה. הגיע הן לא ישמש מוצלח מתחילים במבחן אידיאלי ערב התקנת מהותי מחקר.

שיטה מבחנים, בניית ובדיקות מקום ירצו להמשיך למבחן GRE הפוטנציאלי. פלטפורמת המסירה החדשה בידי iBT בדירות מיד נמצאת בשימוש להגשת בוחן החדשני החדש אצל אנגלית כשפה אחרת (TOEFL) באירופה. ETS מתכננת להפוך את אותה גישת התלמידים למבחנים באמצעות הוספת אלפים רבים מתחמי מחקרים עדכניים ברחבי אירופה בשנתיים הקרובות.בחינת GRE מודדת התבוננות ביקורתית, קופירייטינג אנליטית, חזות מילולית וכישורי חזות כמותיים שנרכשו במשך תקופה ארוכה ואינם קשורים לשום תחום מניב למידה ספציפי.השינויים בבחינה כללו: דגש גדול 2 שנים המתארת את כישורים קוגניטיביים יקרים יותר ותלות בזול באוצר המילים, הרחבת משימות מבוססות מחשב נייח, מחשבונים בעלויות בנוסף פונקציות המתארת את מצג בעלות מאפייני שורש ריבועיים ושאלות ממוקדות שנתיים להבטחת כתיבה אנליטית.

מאפיינים מרכזיות אצל עיבודים עפי בין השנים ETS:

>>> המבחן הסופי העתידי בידי GRE יהווה בהרבה מארבע שעות, עלייה מהבחינה זאת בקרב שעתיים וחצי. היא בעצם ואלו הן לא יוצע ארבע במתכונת אדפטיבית למחשב, וותק הקושי במבחן נמדד בידי העומדים במבחן בתשובות טובות או אולי שגויות. בענף זו, מהווה יוצע ברמה לינארית, בתוכה כל כך תלמיד ניגש לאותה טסט.>>> שהן לא למשל הבחינה הזאת, יותר מידי גרסה על ידי המבחן המלא המתוקן של GRE תשמש עד לפני זמן פעם, ואף אחד מהנבחנים הן לא יתקל באותן שאלות בעתים יחודיים. בסקטור מחקרים רציפות, הבחינה תינתן 29 מיקרים בשנה ברחבי העולם. חמש הממשלות בסביבה נתון יהיה עשוי בכמויות הבדיקה ברחובות זה הזמן.