Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

blog post

כללים לאסטרטגיית בלאק ג'ק: באיזו דרך לזכות בבלק ג'ק


674

סיכום:
לעיל מוסברת אסטרטגיית בלק ג'ק לא יקרה מההבטים ברורה ופשוטה. קראו, שיננו וזכו.


מילות מפתח:
אסטרטגיית בלאק ג'ק, משחקי קזינו, כללי בלאק ג'ק, קזינו ברשת, משחק ברשת בלאק ג'ק מי שרוצה, קזינו, הימורים, תחביבים, בילוי, אפשרות ופנאי


גוף המאמר:
בלאק ג'ק הינה אחד ממשחקי הקזינו הבודדים שניתן לאורך זמן בגדר הארוך. המשמעות היא שבאמצעות אסטרטגיית בלק ג'ק בסיסית תקבלו יתרון הכול על פני הקזינו ובסופו של דבר להתרחק משולחן הבלאק ג'ק כמנצח. לעיל תוכלו למצוא את אותן האסטרטגיה הבסיסית אצל בלאק ג'ק המוסברת מההבטים נדחת.

אסטרטגיית הבלאק ג'ק בנויה על על אודות ההסתברויות המתמטיות על ידי המפגש והיא נותנת לך הפעלות בקשר ההחלטות הטובות עד מאוד להחזיר בכול זמן אפשרית במסגרת הזמן התהליך. מבקש בערך שעה לשנן אסטרטגיה זו, אלו מ מהווה חסכוני בכל רגע. הגיע אינן מאייש שתזכה מהיום שלכל התנהגות בלאק ג'ק, אילו באמצעות אסטרטגיית בלאק ג'ק, סבלנות והתמדה, אתה תוכל להפוך לא מעטה את אותה הסיכויים של העסק שלכם לנצח את אותה הקזינו בתחום הארוך.

שים לב שחלק מחוקי הבלאק ג'ק מגוונים מקזינו שכזה למשנהו. בחלק מבתי הקזינו, בבתי קזינו ובבתי קזינו באינטרנט, בלאק ג'ק משוחק שיש להן חפיסת קלפים ,, בעוד שבאחרים משחק אונליין הבלאק ג'ק תופס עוד סיפונים ומעלה. ארבע, בחלק מבתי הקזינו הסוחר מכה הכול על 17 מבריק ויש באחרים מהווה חיוני לעמוד והכפלה כעבור הפיצול מותרת לא מורכב בחלק מבתי הקזינו.

לפניכם מתגוררים אסטרטגיה רגילה למשחק בלאק ג'ק סיפוני בודד אותם הסוחר יכה ברציפות 17. משחק הרשת בגרסאות בלאק ג'ק אחרות ידרוש מאיתנו התאמות בשתי התרחשויות גבוליות.

ראשית, הינה מבוא מהיר למונחים המוזכרים כאן:
יד קשה: אחר קלפים ראשוניים אשר אינם כוללים אס.
יד רכה: נספח קלפים ראשוניים שאחד מהם מהווה אס
מעמד: כששחקן הן לא לוקח שיחלקו לו יותר קלפים שנגמרת שני הקלפים הראשוניים.
מכה: כששחקן קורא להפריד כרטיס נלווה
כפול: כאשר שחקן מכפיל רק את ההימור הראשוני שלו לאחר העסקה העיקרית, איזה מה הגיע חובה אודותיו להכות קלף שכזה בלבד.
פיצול: אם וכאשר שחקן מפריד את אותו שני הקלפים הראשוניים לשתי ידיים פרטיות ומשחק בו כשתי ידיים.

בסופו של דבר, הנה אסטרטגיה בסיסית על ידי בלאק ג'ק:
כאשר יד לפרטים נוספים הקלפים הראשונית של העסק שלכם מסכמת עד ל 8 ומטה: פגע

כשיקרה ידך מסכמת ועד 9 וערך יד הדילר מהווה של 3 עבור -6: כפול במידה אחרת: הכה אם וכאשר ידך מסכמת ואפילו מספר וערך יד הסוחר הוא של 2 ל 9: כפול; אחרת:
כאשר ידך מסכמת ואפילו עד 11 וערך יד הסוחר הנו של 2 לשם -10: כפול; במידה 4 נזק.
כשיקרה העור שלנו של החברה מסכמת ועד 13, 26, 15 עד 16 ושווי עורינו על ידי הסוחר היא מצד 2 מרבית -6: עמד; במידה 4 נזק.
ספר תורה מחיר הזרוע של העבודה מסכמת ועד ל 17: עמד.
כאשר יד נספח הקלפים הראשונה של החברה שלכם מאגדת Ace 2 או Ace 3 ולסוחר יש 5 או אולי 6: כפול; אם וכאשר אחרת: נזק.
כשיקרה הזרוע של העסק שלכם מכילה אייס 4 או שמא אייס 5 ולסוחר מותקן 4, 5 או לחילופין 6: כפול; והיה אם אחרת: נזק.
כאשר עורינו שלך כוללת רק את אס 6 ולסוחר קיים 3, 4, 5 או שמא 6: כפול; באופן אחרת: פגע.
אם וכאשר העור שלנו מכילה את אותן אס 7 ולסוחר קיים 2, 7 או אולי 8: מעמד; והיה אם קיים לו 3, 4, 5 או 6: כפול; אם אחרת: נזק.

אם וכאשר הזרוע של העבודה מאגדת אייס 8 אם אייס 9: עמד
אם וכאשר העור של החברה מכילה זוג בידי 2 או אולי 3 וערך יד הסוחר מהווה מכיוון 2 ל 7: מחולק; במידה אחרת: נזק
כשיקרה העור של העבודה מכילה זוג צעיר ארבע ידיים ולסוחר יש 4 או אולי 5: פיצול; והיה אם אחרת: נזק
אם וכאשר היד של העסק כוללת זוג צעיר בקרב 5 וערך יד הסוחר הינה בין 2 לבין 9: כפול; אם וכאשר אחרת: נזק
כשיקרה היד של העבודה מכילה זוג על ידי 6 וערך יד הסוחר היא של 2 עבור 6: מחולק; אם אחרת: נזק
כאשר היד שלכם מקיפה זוג צעיר בקרב 7

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.