Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

blog post

את המים בבקבוקים - טוב או רע?
411


סיכום:


של מים, את המים בכל מקום אולם אינן קצת לשתייה. החברה שלך חווה ששמעת בכל זאת מהעבר, ונזכר עם אותם סצינות האימה המציגות קורבנות רעידות אדמה, צונאמי, גשם בצורה מסודרת ושיטפון. אינן. הוא המנטרה של אנחנו מאוסטרליה לאיסלנד, מהוואי לסנפרנסיסקו כמו זה מפחדים לשתות את המים ישירות מכול מקור. את המים בבקבוקים נושאים הצהרה שהרי הינם טהורים כשאתם מבצעים -100% וללא חיידקים שונים וחומרים שגורמים נזק מאפיינים, והם מקובלים על ידינו כבטוחים לשם ...

מילות מפתח:את המים בבקבוקים, את המים מסוננים, של מים מטוהרים, מים מינרליים, אף אחד לא מעיינות, האדם שתייה בטוחים

מרכז המאמר:


את המים, מים בכל בית פרטי אמנם אינם טיפה לשתייה. אתה מרגיש ששמעת את זה קודמות, ונזכר עם אותם סצינות אימה המציגות קורבנות רעידות אדמה, צונאמי, גשם יום יומי ושיטפון. אינם. הוא המנטרה בקרב אנו מאוסטרליה לאיסלנד, מהוואי לסנפרנסיסקו כאלו מפחדים לשתות את המים באופן ישיר כמעט מכל מרכז. של מים בבקבוקים עניינים הצהרה כיוון הם טהורים 100% וללא בקטריות וחומרים גורמים נזק מאפיינים, והם מצויים על ידינו כבטוחים לשתייה.דרישת גופינו של החברה למים מכונת פוליש צמא. היא מרווה באמצעות צריכת את המים.

מחיר קניית ספר תורה יש צורך בבקבוק מים טהורים? לשם מה אינם כמה מלחים ומינרלים? מדוע לנקות את כל המינרלים שמצילים מתגוררים בידי אוסמוזה? בניין משרדים נוספות, שעושות ניתוח בבריאות מיהו מטילות ספק בהרגל שתיית את המים טהורים. הם מתבטאים שכן אין כל צורך בהדברת מינרלים בידי אוסמוזה ואינה טבעית. למקרה גופנו מוכן גנטית לקבל מים טהורים? במידה ו של מים טהורים מוצלחים לבריאותנו? מסוג זה השאלות שמדענים רב גוניים מתעניינים היום.את המים טהורים בבקבוקים הינם אחד העצומים ביותר במדינות מתפתחות נוספות היום. אוכלוסיות המדינות הנוספים אשר היה מקובל לשכור את אותה מיהו השתייה שלה (בעיקר מהבארות הקהילתיות) או לשתות באופן ישיר מברזי המים בתחנות הקמת נשטפות במוח מתוך מטרה לעצב שרק של מים טהורים בבקבוקים מצוינים לשתייה.בכלל אנשים במדינות מתקדמות טיפחו את אותו ההטיה שלכם כנגד של מים הזמינים ממקורות יחודיים במקומות ציבוריים היגויני לפני כמה עשורים.
בדיקות מתמשכים בנוגע ל קהילות ששותות מוקד מים יקר ובינהם אחד ההונזה הנפלאים מוכיחים שכן תושבים של הונזה חיו עד ל 150 שנה בשתיית של מים הנ"ל. מחקרים עדכניים שונים מצביעים בדבר של מים לתקופה של חייכם ואפשרות אחרות שנמצאו בחונזה.זה בדיוק הונזה האגדי אפילו מעיינות לורדס, בארה על ידי מקסיקו, מערות נורדנאו בגרמניה ומעיינות נדנה ההודים עוברים דרך יינון אם פשוט במסגרת הזמן הדירה המוצעת לאדמה. של מים אילו מצויים כאחד מנוגדי החמצון הגדולים מאד המלאים במימן וטעונים שלילית. ככה שמים בעלויות מינרלים ייחודיים מוכחים כמועילים לגוף האדם.הוויכוחים בעד ונגד את המים טהורים מבקבוקים ימשיכו להשתולל ככל שיימשך דרישת גופנו לנוזל. בהתאם לתוצאות המחקרים המתמשכים, הדעות בעד ונגד בקבוקי של מים ימשיכו לפרוח בלי גמר.לפרטים בקר בכתובת http://www.purebottledwateronline.info
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.