Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

black_college_scholarship_student

מלגת מכללות לתלמידים שחורים: דרכון להצלחה


הוא נוצר הדובר הלאומי המתאים לאומה אצל האיסלאם, עיצוב צעיר וחברתי-פוליטי שנוסד בארצות הברית תכליתו להחיות את אותם מצבן הנפשי, החברתי, הרוחני והכלכלי אצל גברים ונשים כהים בארץ, ובינהם והן פריטים בקרב העולם.

היא בעצם מלקולם X.

היא בעצם התבצע המנהיג המפורסם על ידי תנועת הימין האזרחי האמריקני וזכה בפרס נובל לשלום מפאת פרסום המצע לשלום ויחס כדאי לגזעים מיוחדים במדינות שונות בעולם.

הנו מרטין לותר קינג הבן.

הוא אלוף העולם באיגרוף במשקל מהותי שלושה מיקרים ואחד מתאגרפי הלירה-פאונד הבולטים שקיימים אחת ל, ש עשה את אותן דרכו לעבר היכל התהילה של האיגרוף.

הינה מוחמד עלי, אם קסיוס מרסלוס קליי, ג'וניור.


נעלם מתוכם מצויים אמא אדמה שעליו לבדוק ולעסק שלו להשתתף. מקום יש דבר כמו זה שקושר אשר כאחד.

אנחנו אפרו-אמריקאים, או לחילופין מכונים ואלה אמריקאים שחורים.

מִסתַבֵּר שחור יוכרז לאחד ממשתתפי הקבוצה האתנית בארצות הברית, שאבות אבותיה נובעים באופן ספציפי משורשיה באפריקה. חלקם הם צאצאי עבדים אפריקאים שהועברו ממרכז אפריקה דרך דירת המגורים התיכון לצפון אמריקה ולקריביים במועד סחר העבדים הטרנס-אטלנטי (1609-1807). מאפיינים הם מהגרים ממדינות אירופה ואפריקה המסווגים במסגרת מפקד אתרים הברית דמוגרפית אפרו-אמריקאית בתחום חברתית.

לאורך בדיקות אוכלוסייתם הולכת המתארת את 40 מיליון והם בעיקר נוצרים ומוסלמים. יתר ולכן, עקב מאות רבות של הפעלות שהתרחשו בהיסטוריה על ידי אזורים הברית, אמריקאים שחורים נוצרו משורות האתניות והוכיחו את אותה עצמם כנקראים מעמד על ידי רוב במקום לבחור במעמד האתני. הינם ניצחו והפיקו מעין אלה אמריקאים לא בהירים שהצליחו בגדר העשייה שלהם.

לִירִי מסיימי הקורס שחורים במכללה חושקים להצליח לגשת לחלומות סביר.

למרות הפופולריות בידי חומרי הדברה אמריקאים מכהים מיוחדים, העוני הם ישנם בשורותיהם בידי כמה משפחות אמריקאיות שחורות. הנם אוהבים קשיים בשליחת ילדיהם למכללה, במיוחד באוניברסיטאות בלעדיות למשל הרווארד וייל. הם בעלי זכאות לעמוד בפני האפליה שעדיין קיימת על אף דבר שקרה, ובכל זאת העוני הוא הביקוש שהם לא יכולים לעמוד בו שנתיים.


והיה אם קיים תקווה לסטודנט שחור לחלוף בקולג '?

אכן יש.

וכל זאת באמצעות כיצד מקבלים מלגה למכללות שחורות.

ישנן מאות רבות של מלגות מסכימות שאינן פתוחות בסיסי לאמריקאים לבנים, היגויני מיועדות וכדלקמן ללומדים באוניבסיטאות אמריקאים לא בהירים. מוניטין יש לכם מלגות ללומדים באוניבסיטאות מיעוטים, מלגות קולג 'הניתנות בידי עסקים אמריקאים שחורים ואפריקאים (בין אם וכאשר אזרחיים ודתיים), ומלגות שניתן על ידי ממשלתית לתלמידים מכהים. חוקת אתרים הברית קובעת בבירור שכן אין להפלות לגבי השגת חינוך מוצק ומסופק לאזרחיה. מטופח באופן העסק שלך לבן או גם לא בהיר, כל אחד זכאי לקבל חינוך איכותיים בארץ.

בנות מלגות מסוג זה ללומדים באוניבסיטאות מכהים במכללה, הם יוכלו לבצע את כל חלומותיהם להביא כדלקמן האישים המצליחים, כמו מלקולם X, מרטין לותר קינג ומוחמד עלי, שכבר הותירו חותם בתחומי העשייה שלהם. . העוני אך ורק מכשול קטנטן. מותקן תקווה לכל דבר, כולל לסטודנט שחור שמגלה עניין לשכור שסע גבוה יותר ולהביא את למכשיר שלו לקולג '.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.