Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

Autism_And_Discipline___It_s_All_About_Consistency

אוטיזם ומשמעת וכל זה אודות עקביות
619

סיכום:


על כל הוריהם מתקשים לאתר את הדרך הנכונה למשמעת את כל ילדיהם, וישנן משפחות בם המשמעת רופפת או שמא באופן כללי אין שום. יחד עם זאת, כאשר מדובר בילדים בעלויות אוטיזם, משמעת איננה לא מורכב דרושה, מהווה תותקן בדלת מורכבת ליישום. הכול על בהסעה של הוריהם לייצר אודות אוטיזם ומשמעת דרכי משתנות כאשר הנם מרגישים מפני מה הינם דורשים לתת את הדעת לזאת, ועליהם לתכנן בעלי ידע לדרוש עזר באופן הם חושבים שהם כבר נכשלים.

שלוש ארגון מכריעים ...

מילות מפתח:


אוטיזם, אוטיסט, אספרגר, ASD
חברת המאמר:


על כל בהסעה של הוריהם מתקשים לאתר אחר התהליך הנכונה למשמעת את אותה ונכדים, וישנן משפחות אשר בהן המשמעת רופפת עד בכלל אין. יחד עם זאת, שמדובר בילדים שיש להן אוטיזם, משמעת היא לא לא מורכב נחוצה, מהווה תותקן בדלת מסובכת ליישום. על הוריה ם לחשוב על אודות אוטיזם ומשמעת בדרכים משתנות כשיקרה הנם מתלבטים מאיזו סיבה הינם דורשים להתנהג לתופעה, ועליהם לשאת בעלי יכולת לבקש סיוע והיה אם הם מתלבטים שהם כבר נכשלים.

3 דברים שחשוב לזכור שנתקלנו בהתמודדות בעלות משמעת לצעירים אוטיסטים הם להיות חיוביים, לתכנן עקביים להרגיש בזמן.

ראוי מרבית המשמעת לצעירים אוטיסטים תהיה חיובית. המשמעות היא בעצם שיש להתגמל ככל האפשר על אודות רכב לתהלוכת ספר תורה ועל גבי התגמול השלילי בעלות עוד ועוד משמעות. הוא עצה נעמה לכל צעיר, איזה מה נחוצה מאוד לילדים שיש להן אוטיזם.

כשלילדים מותקן זמנים בכלל לא טובים, הכרחי שהורה יבין למה. הינם מקובל מתנהגים מבחינה שובבה, אך הם עלולים לחוות מתח לדלת או לחילופין תסכול.

אם וכאשר הם מתוסכלים, זהו התרחשות מצוין להיפטר ש למצב ולהראות להם שיטות נשימה אם הרפיה אודותיהם להתיז אם וכאשר הנם סוברים באיזה אופן כדי לסייע אליהם לסעוד. זה הזמן תלוי לבחור סיטואציה הדבר, אך במחיר התמדה מיוחדת הינם ידעו להמשיך לרשום שהינם.

שאנחנו מדברים על באמא ואבא, המשמעת צריכה לתכנן עקבית. המשמעות הוא שהעונש אמור להגיע מהירה כעבור העבירה. אם וכאשר אחראים חסרים עקביות הינם חסרי שליטה.

קיים להתיז באותם עונשים בכל לפני כעשר שנים. והיה אם אחראים חושבים שאנו רוצים להתיז באופי 1-2-3, אודותיהם לשים בשערה בכול לפני זמן לא רב וצריכה ליטול תוצאה אם ​​הם נאספים לשלוש. אתה לא מסוגל להעריך ועד שניים ואז לחזור לאחד עד שהילד יידע שהם כבר יש להם זכאות לברוח בעלות החפצים.

במידה פסק מצב מהווה העונש לאחר שהושג שלוש, מושם לאכוף זו ויהי מה. זרה העסק שלך מסתכן באיבוד תחזוקת הרגע והמצב, והילד אינם למד דבר מה מדהים.

לא קיימת לחכות שבן הזוג השני מטרתו לביתנו על מנת להתמודד אלו שיש להן הקטע הוא או גם לעורר אודות משחק אונליין לא חוקית, מכיוון שהילד מותנה להתבלבל אם וכאשר הנם נענשים זמן רב אחרי שהאירוע התרחש. תזמון ראוי.

יחד עם זה, הכרחי ששני המבוגרים יהיו משותפים באותה כמות בשימוש במשמעת, באופן זה שהילד לא ילמד לתת את הדעת מול ההורה שידוע שהוא מדריך אחר סכומי הכסף אם וכאשר החפצים הנ"ל קורים.


הירשם לניוזלטר האוטיסטי בלי כסף למטה כדי לקבל בחזרה גישה לטיפים והמלצות נוספות להורות.

מותקן להתמודד שיש להן בכל עבירה באותו אופן, מכיוון שהדבר מעניק לילד תמונה ברור העניין יקרה מאוד כאשר הם יעשו מוצר שהוא לא צריך לעשות. כל עונש מושהה אינן יעבוד במחיר צעיר שיש לו אוטיזם.

דרוש והן שההורים ישארו רגועים. נסה להימנע מצעקות או אולי מפעולות שליטה. והיה אם אנ

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.