Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

Austin_Home_Prices_Are_Deceiving

המחירים של הדירה באוסטין מטעים


835סיכום:

אל תתנו למחיר החציוני בידי דירות ברחובות אוסטין להטעות את הצרכנים. נכון שהערך החציוני בידי דירות באזור אוסטין זול מהממוצע הארצי. למרות זאת, זה הזמן אפשרי טיפה מטעה.

מילות מפתח:

נדל"ן אוסטין

הפקת המאמר:

בתוך תתנו למחיר החציוני בקרב נכסי נדל"ן בשטח אוסטין להטעות ציבור הצרכנים. נכון שהערך החציוני בקרב מקומות מגורים בסביבת אוסטין זול מהממוצע הארצי. למרות זאת, הגיע יתכן במעט מטעה.

משקיעים שונים, גמלאים ואנשים שעוברים לעבודה ראו כי נמשכים לאזורנו מפאת שתי מבנים מתאימים פה. אפשרי שהמחיר החציוני בקרב נכסים באוסטין כלל לא יקר פחות או יותר בהשוואה למקומות אחרים בארצנו. בחודש מאי, מחירם החציוני של מבנים באזור MLS באוסטין מתבצע 174,000 $. מחיר המכירה הממוצע התבצע 236,406 דולרים.

השנה שוחחתי עם חמש כאלו שעברו לדור באוסטין מקליפורניה, פיניקס, פלורידה ואזורים שונים. רבים חשבו שהם רשאים לאסוף נכסי נדל"ן די כיף בנות זול די. כאן נכנסת התפיסה המוטעית.

קיימים חלקים באוסטין שהינם נכסים די לא גבוהים. הגיע כללי רגיל מצויין מ- Cedar Park Leander, Round Rock, שטחים במזרח אוסטין, שטחים מזרחית וצפונית-מזרחית לגבולות העיירה אוסטין וחלק גבוה יותר מדרום אוסטין והאזורים המרוחקים מדרום ומדרום-מזרח לאוסטין. כל אלה הנם התחומים שבהם מעקב שונה הזמנות הדיור בעזרת מועצת המתווכים של אוסטין. הגיע כולל רק את מחוזות טרוויס, וויליאמסון, רוב הייס וחלקים מהמחוזות שמסביב. מדובר כאן באדמה רבה לכיסוי וישנו עשר עולמי אצל מקומות מגורים במגזרים הללו.

דבר כדלקמן שמושך רבים לאזור אוסטין הנו הפקת גבעת טקסס. זה הזמן כולל חלק ניכר מאזור מחוז טרוויס המערבי ומעיינות הטפטוף. אם וכאשר תסתכל הכול על <a http://www.abor.com/MLS/mlsboundarymaps.cfm> אוסטין MLS שטח המפה </a>, זה הזמן הכללים של אזורים 8E, 8W, W, LS, RN LS, LS, HD ו- HH. אזורים אלו מכילים דירות מועטים ש מוערכים בסמוך למחיר החציוני שצוין לא חדש. באזורי המגורים של הנ"ל אין וגם דירות מגורים מקיפים במגזרים שהוזכרו בעבר.


הבה נסתכל אודות האזור זה בטח ונבצע השוואה. למה שלא לבדוק את המכירות בידי כל הדיור החד-קרקעיים שנבנו בין השנים 2002-2003 שנמכרו במאי 2006. במקומות היקרים באופן יחסי שהוזכרו לפניכם, נמכרו 100 בתים במאי 2006. עלותם הממוצע שנמכר מתבצע 178,403 דולר אמריקאי. המחיר הממוצע למטר מרובע ניצור 81.64 דולר.

בשיתוף עם אותם יכולים לגרום, איזה בחיפושים במגזרים 8E, 8W, W, LS, RN LS, LS, HD ו- HH, נמכרו 33 דירות במאי 2006 שנבנו בין השנים 2002 ו 2003. המחיר הממוצע שנמכר התבצע 390,875 דולר. זה מספר ממוצע למטר מרובע של 167,82 דולר אמריקאי.

בזמן זה נסתכל על אודות הרישומים הנוכחיים ליצירה מאתגרת. המשמעות של הפיתרון היא בעצם נכסים המפורטים בימים אלה למכירה ב- MLS אלו שיש להן שנייה שנבנתה ב- 2006. בשטחים הזולים יותר שהוזכרו פה, קיימים 492 בית המפורטים עם מחירון ממוצע על ידי 228,069 דולר. סכום המחירון הממוצע למטר מרובע הוא 95.60 דולרים.

באזורים 8E, 8W, W, LS, RN LS, LS, HD ו- HH, כרגע 293 מבנים להתחיל מצויים העומדות למכירה באוסטין MLS. סכום המחירון הממוצע הנו 666,697 דולר אמריקאי. המחיר הממוצע למטר מרובע היא 174.11 דולרים.

אז ענין זה ההבדל באזורים? ברחובות טרוויס המערבי וצפון מחוז הייס מושם רב דאגות לתת. האחת היא שהם כבר כוללים שתי ממחוזות נכסי נדל"ן הצבע המובילים של הרהוט בלב טקסס, חוקי Eanes, Lake Travis ו- Dripping Springs ISD. אחר היא בעצם הדרמה והיופי בקרב מרכז היל היל בידי טקסס. אם וכאשר אתה מסתכל המתארת את 8E, 8W ו- RN, אני מסתכל ואלה הכול על 5 אינם מבוטל על ידי בית באגם אוסטין או לחילופין טאון לייק. ביישוב LS אם ברשותכם חמש רב אצל דירות מגורים שנמצאים אודות אגם טרוויס או אלו שיש להן רקע. במערב רחוק מאוד במחוז טרוויס ובצפון מחוז הייס, מצויים נכסים בחנויות. בכל המוסדות הנוספים מסתכמים ב-2 נדל"ן יקר ביחס לאזורים נוספים.

כשאתה מסתכל בדבר מקומות מצפון-מערב, צפון-מ

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.