Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

Audio_Recording_With_Wireless_Security_Cameras

הקלטת שמע בידי רשתות אבטחה אלחוטיות
423

סיכום:
להרבה ציוד הרפואי מצלמות אזעקה מצויים הפוטנציאל להקליט וידאו כמו וגם שמע. החוק הן לא מוגדר כהוגן תקופה הכללים של להקליט שמע. ניתן לראות נסיבות שונות במהלכן באפשרותכם להקליט אודיו. להלן אזורי למס' מהדאגות והשאלות הדוחקות:


תרחישים:

מס '1 כולל בתוכו העסק נושא מערכת מיגון אבטחה הכוללת שמע.# 2 שיש לו מקומות מגורים מי שהוא בעל מצלמה אשר עשויה להקליט שמע וכמה מוצרים שונים אבטחה עלול להקליט אודיו מהתינוקות ...
מילות מפתח:מצלמת אזעקה, ערכות מיגון, מצלמה נסתרת, מערכות ריגול, מצלמת ריגול נסתרת, בטיחות פרטי

ארגון המאמר:


להרבה ציוד הרפואי גלאים מיגון קיימים האפשרות להקליט וידאו כגון והן שמע. המשפט אינן מוגדר במקצועיות תקופה הכללים של להקליט שמע. יש נסיבות מתחלפות שבהן תצליחו להקליט אודיו. להלן אופציות לכמה מהדאגות והשאלות הדוחקות:

תרחישים:

מס '1 מי שהוא בעל גורמי שיש לו מערכת אזעקה וכוללת שמע.


# 2 עם דירות מגורים כולל בתוכו מצלמה שיבכולתה להקליט אודיו ומערכות אבטחה מסוימות יוכל להקליט אודיו מחדר התינוקות.


# 3 מכירה אמצעי אזעקה בעלות שמע.

שאלות:

# 1 אם דברים אילו מכוסים בחוק ישראל אם בחוק הפדרלי בנוגע לשימוש במצלמות אלה?


מס '2 כאשר המשרדים צריך להקליט באופן כולל את אותם שמע חפצים האבטחה שלהם?


# 3 הביקוש על הלקוח לעשות על מנת לציית לחוק להקלטת אודיו ביתיים.

תשובה:

יש מקומות בנות החוקים של מתחלפות בקשר זה הזמן, אילו מה כמעט בכל המדינות זמינות כי הקלטת מטפלת שאין להם ידיעתה הינה חוקית כל עוד אין שמע שמע. ספר תורה ספרדי לילדים אחד יכול להיות זהיר בצורה ניכרת שאנחנו מדברים באודיו. אם וכאשר מחליטים לאומנת הכול על המוניטור ומסכים לכך, זה יהיה בסדר ליצור את כל קלטת הווידיאו מתוך מטרה להגן המתארת את הילד אם ההורה חווה תחושת סמוכים בכל הדבר. הגיע יגן המתארת את ההורה וימנע התעללות בילדים.

הפתרון מסוימת בבירור בידי העדר הכללת שמע מהמצלמה. החברה שלך ש לזהות להכניס בזה באחריות. הכול על מי שיש לו גורמי להודיע ​​לעובדיו שהרי מותקן לו מצלמה נסתרת. ברוב בתי המכירה, זה באופן יחסי חד שהמצלמה מוצגת. לבעל הבית יש מאוד חופש להשתמש במצלמה בבית כל עוד זה הזמן לא פוגע באף אחד. במידה עם דירות מגורים יוצא לחופשה עד מהסביבה לבית מגורים, לאחר מכן מצלמה הינה דרך עבורם להבין מבינים שנתיים.

מצלמת מיגון היא בעצם בחירת אישית מרבית החברות אינן חושבים עליה עד שמתרחש שוד, פשע או לחילופין התעללות. עדיף להיות בעלי יכולת עדיף שלא יהיה מצטערים. מצלמה היא לא תמיד ערובה, אך מהווה מצרך שישפר את אותה דרך הבטיחות.

ניתן לראות גלאים אבטחה אלחוטיות ללא אודיו ובימים אלה עוד ועוד מה זה מוסווים כמוצרי נכסי נדל"ן מקובלים. לבעלי הבית הגיע יתרון יותר להביא מצויד במצלמת אזעקה מעניק הן ל

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.