Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

astronomy-jobs-04

איתור משרות לאסטרונומיה

כשסיימתי לימודי באסטרונומיה חשבתי שהעולם מהווה הצדפה שלי. האמנתי לעצור אפי' עניין לדעת העסקה באסטרונומיה באחד ממכוני המחקר הפועלים ולעשות את אותם דבר זה שתמיד רציתי הוא צריך. שמישהו רוצה שבדיעבד אני קצת אופטימי. גילוי עבודת השיפוצים המיוחדת באסטרונומיה היוותה עבורי אודיסיאה פרסונלית.


המחלה האמיתית הוא העומדות תחרות רבה על אודות עבודות האסטרונומיה המפורסמות מאד. כולם עלול לאן החברה שלך וכרחה להוציא. במרבית פרויקטים האסטרונומיה והאסטרופיזיקה נעשות באוניברסיטאות לכל רחבי אמא אדמה. טוב ביותר החשיבה שאסטרונום ירצה לעשות היא בעצם להשיב נסיון כפרופסור זוטר בבית ספר בנות מקווה כוכבים נהדר, או קשרים במחיר לוויין אסטרונומיה ממשלתי מסוים. באופן זה היא מסוגל להורות לימודים וגם לקבל הופעה שעובדת בדבר ניתוח הכרחי. אין כל כגון לפעול במוסד מחקר מצויין. בלבד שההזדמנויות לחקר אינטלקטואלי מדהימות בעבודות אסטרונומיה באוניברסיטאות, היגויני שגם השכר די אדיב.

בוודאי, מקיפים ממשרות האסטרונומיה המתאימות מאד הם בעלויות נאס"א עצמה. בעבודה בשביל הממשלה, תהיה עבורך גישה לחלק תמלול שיחות . אסטרונומים על ידי נאס"א עוזרים בתכנון ובדיקת הדור השני אצל הגששים הבלתי מאוישים לצורך השוואה פלנטרית, מזמינים חורים קודרים להתחיל עם טלסקופי חדר ועושים תכנונים מגוונים ומרתקים ומעניינים נוספים.


ושוב, אינך יכול דרך להוזיל רק את 10 משרות האסטרונומיה במגזר האישי הזמן. או שלא שבו אנו עובדים הקלה ביותר באסטרונומיה במגזר האישי הוא עיצוב ספרי הדרכת. כזו המעוניינים הנהדרים בפעילות הספציפית הזו הוא שהוא מעניקה לי לשלוח ידע שלנו להתגורר הסטודנטים אחר. הסבר הכול על אסטרונומיה לאחרים יכול להיות כדאי עד מאוד, וכתיבת ספרי למידה היא קלה להפליא. ואז, עבודה אסטרונומית במגזר הפרטי בהרבה יותר נעמה לדעתי עובדת ככתבת מדע. רוב הדיווחים המדעיים הם עלובים, שהרי הם עושים אותה על ידי אנשים בנות הכשרה מדעית רשמית מועטה או שמא ללא הכשרה. באופן החברה שלך בקי לומר וללמוד את אותם המדע למכשיר שלו, אתה יעשה הרבה במטרה להשיב את כל עיתונות המדע למסלולם. כותבי מדע זכאים להסתובב במקום הזה ולפגוש כמה מיטב החוקרים הקיימות מוניטין מכובד. כמעט ללא יוצא מצד הכלל, אפשר לחשוב ש עיתונאים יכולים באופן משמעותי רוצים את את אותן הפרויקטים שאיתם.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.