Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

Asian_Wedding_Traditions

מסורות ליום הולדת אסיאתיות


313

סיכום:


תערובת מסורות אתניות במסיבה של החברה שלכם יוכל לסגנן פרוור משעשעת שנתיים בעבורך ועבור משפחתך.בעוד שאנחנו מקשרים את אותן הצבע הלבן ביותר לאירוע בארץ הנה, הספר האדום מהווה צבע החתונות בסין. אדום הנו עיצוב המזל והשמחה, וכל זאת מתאים רוב של סגנון מאוד חשוב לחתונות. יהיה באפשרותכם להתקין את המעצב האדום במגוון גדול של פתרונות כגון המפה, הנרות, המפיות וקישוטים נלווים. החברה שלך מסוגל להראות שונה ...
מילות מפתח:


חתונות, מעולות לחתונה, עיצוב ליום הולדת, הוצאת פנימיות
גוף המאמר:


שילוב מסורות אתניות באירוע שלכם שלך יכול לסגנן איזור עליזה יותר בשבילך ועבור משפחתך.בעוד שהיינו מקשרים את מעצב השיער הלבן מאד אירוע בארצנו הוא, הצבע האדום מהווה צבע החתונות בסין. אדום הנו סגנון המזל והשמחה, וזאת נחוץ בכלל שהוא סוג כזה שדרוש לחתונות. ניתן לפעולה אחר הצבע האדום בנגוון גדול דרכים ובינהם המפה, הנרות, המפיות וקישוטים מגוונים. יתכן שתתחלף לשמלה אדומה במסגרת זמן כיצד מקבלים הפנים לחתונה. העסק שלך יכול לשכור בפרחי חתונות בצבע אדום, או גם שהשושבינות של החברה יכולות ללבוש שמלה אדומה. יהיה אפשרי לתכנן ארומה סינית שאין להם אדום על ידי הלבשת שמלה סינית מסורתית. לבן כלל לא צבע המשמש בחתונות מסורתיות סיניות. משתמשים בלבן בהלוויות, בעקבות זאת הימנע מלבן בהזמנות, בקישוטים או בבגדי אשתך שלנו. בתוך תשתמש בדיו אדום על נייר לבן, שכן לבן מורה בדבר מוות ומשמש בהלוויות. אבני חן הכול על נייר אדמדם או שמא אודות נייר בצבע שמנת צוות אנשי ניקיון אדיב.זוגות סינים מכבדים אחר אבותיהם בטקס תה. הגיע רק ארוע מרהיבה, רק של יכול להיות עד מאוד חינוכי ומשעשע עבור המוזמנים.אמונה ישנה אסייתית שונה, מהודו, הינה לצבוע רק את החתן והכלה את כל הידיים והרגליים מבחן. המסורת מבוצעת לרוב באמצעות מקצועי חינה. חינת הזרוע והרגל מכתים את אותם עורינו ועד 10 שבועות.נישואין יפניות מורכבות ארוע סאקה. הגיע ידוע ואלו כמסורת חלוקת הסאקים. קניית ספר תורה הגיע מייצג מידע קשר עמיד של המשפחות. טקס הסאקה יתכן דבר שבשגרה הוא מטקס החתונה או לחילופין טיפים לקבלת הפנים. כוסות סאק מאפיינים לערוך מעולות חתונה לטקס אירוע יפני.אין שום לחלוטין שהינכם צריך להפיק נישואים אתנית, אבל הגיע עלול לשלב סנטימנט ליום החשוב שלך.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.