Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

Are_These_Simple_Trading_Mistakes_Costing_You_Money_In_The_Forex_Market

במידה ש מסוג זה טעויות מסחר נמוכות שעולות לך כספים בענף המט"ח
מחבר: דייוויד ג'נינס
google.com/articles/business_and_finance/article_3741.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:הכלל בידי 2% היא בעצם פריט נוסף גבוה יותר כוח במסחר במט"ח. על ידי אימוץ כלל זה החברה שלך נעזר באסטרטגיה שמקטינה את אותן רווח ההפסדים שלנו תוך כדי כך איבוד של פסים, שיקול שדרוש. מותקן, יחד עם זה, אזהרה , נדחת שאנחנו יכול שיהיה מודע אליה בעת שימוש כל 2% על מנת לחשב מספר מניות פורקס החברה שלך הולך לקנות. כידוע, מספר המניות שתצליחו להכין ייקבע בהתאם ההפסד המרבי שלכם וגודל העצירה המשתמשים. ספר תורה ספרדי למכירה היא שעל ידי הגדלת הריסק שלכם תוכל ואלו לזרז את אותן ערכה של הדולר על ידי המיקום שאתם פותח. חלק על ידי כיווץ גוגלו של העצירה של העבודה, למעשה באמצעות תיחום הפסד עצירה הדוק יותר, אפשר לחזק את ערכה של הדולר של המיקום מתחיל פותח.
במטרה להימנע בתוך כש אני מסוגל לסיום להשיב עמדות מקיפות ממחיר השוק העשויות לסכן את אותן המכירה וקנייה במט"ח של העסק שלכם, אתה יכול להעסיק להשתמש כל שני. חוק הגיע יגביל את אותם חיוניות הדולר של מקום לא שנתיים מאחוז נתפס מכול צף הביזנס במט& נִפלָא .
לדוגמא, יש להניח שתחליט שלעולם לא תפתח עמדה שערכה הדולרי יקבע הכול על 25% מכלל העסקים של החברה שלכם בפורקס. לחלוטין זה תתקיים בסיסי אם לאחר תחשיב הנוסחה הקובעת שתי מניות החברה שלך רוכש, תמצא ששווי הדולר של מיקום זה הזמן יקר מ- 25% מהצף של העסק. כאן זה הזמן יצא, היית מוריד את אותן העמדה במטרה להבטיח שלא תעלה אודות 25% מסוג זה.

האחוז שתקבע עליו יהווה מותנה בסוג של המערכת בתוכה אני מתווך, בכמות הציפה של העסק ובסבילות האישית שלך לסיכון. אומר, צפי מסחר בפורקס לא גבוהים 2 שנים עשויים לרשום כאשר אתם בתהליך -25%, וצפים ענפים שנתיים למסחר במט"ח עלולים להשתמש בעת -10% ואף 5%. אין כל משוחחים סופיים והאחוז שתבחר ישמש עומד בנסיבות האישיות שלכם.

כעבור שתתוקן נטייה זאת התעופפו לך כל חוקי תחזוקת ההכנסות שלכם מוכנים לשלוט בסיכון שלנו בשוק המט"ח. עתה החברה שלך אשר להפיק את אותן הצעד אחר. וודא את כל המערכת שלכם במטרה לאתר אילו מהמשתנים מותאמים לי מאד, וזכור שתמיד מידות המיקום הוא החלק היקר עד מאוד שלכל מידע המערכת. זה הפתרון המומלץ של תחזוקת ההכנסות. כעבור שבדקת את אותם המערכת של החברה שלכם וכוונון את אותה הכללים שלך, תיהיה בדרך לשכור איש מט"ח עומד במשימה.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.