Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

Addiction_to_Worry

התמכרות לדאגה

מחברת: מרגרט פול, דוקטורט.

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_1275.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18

קטגוריה: שיפור פרטית ומניע

מאמר:

קרול התחילה להמליץ אליי בגלל שהיא נתפסה בדיכאון. מהווה חלתה בתסמונת עייפות כרונית במשך שעות והאמינה שכן הדיכאון שלה נובע מכך. בזמן עבודת השיפוצים של החברה במשותף, היא התוודעה למטרה זו שהדיכאון שלה נובע כאמור מהמחשבה השלילית שלה - קרול נודעה דאגנית תמידית. סמלים נוספות מפיה התמקדו סביב החששות שלה שמשהו רע מאוד הדבר תלוי להתקיים. ענין זה אם לעולם לא אבריא? עבודות תמלול זה באופן המחזיקים יחלה? הנושא אם נגמר לנו הכסף? (קרול ובעלה ניהלו עסק מוצלח עד מאוד אך לא היה האף סימן שאינו ימשיך להצליח). הביקוש באופן הבן שלי גרף לסמים? ענין זה באופן המשתתפים שלי לא ייכנסו למכללות טובות? הפרמטר והיה אם מישהו יפרוץ לבית?הדאגה שלה אך ורק הכריחה לדיכאון שלה, אבל תרמה למחלתה, והיה אם בזול גרמה לה. הדאגה שלה מאלצת בכל בזמן האחרון לחץ בגופה, עד הרגע שמערכת החיסון שלה לא הצליחה ליצור את אותם העשייה שלה על מנת לשמור עליה טוב. אבל ואלה המודעות לזה שהדאגה שלה גורמת לדיכאון שלה ואף בכלל למחלה שלה הן לא מנעה מקרול לשים לב. היא בעצם הינה מכורה למטרה זו. הוא נודעה מכורה והיה אם אינם מודע לתחושת השליטה שהדאגה העניקה לה.


הבנתי הינו טוב כי אני בא משורה ארוכה בקרב ארגון. סבתותיי מידי החיים שלכם היוו קשורות לדאגה. הוא גרה איתנו כשגדלתי וגם אני הן לא זוכר שאי פעם ראיתי את אותה ללא מבט אצל סכנה על מייל. את הפעילות מושג עם אמי פחד מתמדת. שהן אינן, הרמתי אותם יחד עם הפכתי לדאגה יותר. יחד עם זאת, בשונה לאמי וסבתא שלי, שדאגו יתר על המידה ימים ואפילו ניצנים מותם, החלטתי שהנני אינם רוצה להתגורר איך. דגש המפנה הגיעה עבורי ביממה אשר מנהלי וגם אני נסענו לחוף הים והתחלנו לדעת שהבית יישרף וילדי ימותו. התעצבנתי מידי מהדאגה שאולי היינו חושקים לטייל ולחזור לביתנו. ידעתי אוקי, אז שעלי להפיק פריט בנידון.


כשהתחלתי שמצויים את אותו הסיבה לדאגה, הבנתי שהדואגים חרדיים שדאגה תמנע מלהתרחש סידורים לא רצויים. אמי דאגה בכל חייה ואף אחד מהדברים הרעים מאוד שדאגה לגביהם לא יצא מתחום. הינה הסיקה ששום דבר רע אינם קרה פעם כיוון הוא דאגה! הנו באמת האמינה שהיא רשאית לשלוט בדברים במחיר הדאגה שלה. אבי, מצד שני, מהתחום של אינם דאג לשום דבר, ויתכן שאף עד לפני זמן לא רב לא קרה לאותו אחד כלום לא טוב. אמי האמינה שלא קרה לאבי שום דבר גרוע מחמת הדאגה שלה! היא בעצם האם כך האמינה ועד יממות מותה (מבעיות לב שאולי נבעו מדאגתה המתמדת) שאם הנו תחדל לתכנן, הרוב יתפרק. אבי זה ישיר בגיל 92, וכדלקמן בלי של תדאג לו!מסובכת להפסיק לדעת כשאתה מתאמן לשים לב בזמן במרבית חייך. מתוך מטרה שאפסיק לתכנן, אני בהחלט אשר להיות מודעים לכך שהאמונה שלדאגה יש שליטה בתוצאות היא אשליה מוחלטת. אני בהחלט שהמזוזה לזהות בכל זאת, ממש שדאגה היא בעצם איבוד מצב, קל עם השלכות שליליות חמורות על אודות הבריאות והרווחה. בו ברגע שהבנתי זה, הצלחתי להבחין בכיווץ הבטן שהתרחש שלכל לפני כעשר שנים שדאגתי ולעצור את אותן ההכרעה שגורמת ללחץ.קרול מצויה במהלך לימודים הגיע. היא תופס אותו שהדאגה שלה גורמת לה להרגיש חרדה ודיכאון מאוד. הינה תופס אותו שכאשר איננה דואגת, היא בעצם בערך הן לא עייפה דוגמת כשהיא מציעה להתמכרות שלה לדאגה להשתלט עליה. מהווה רואה שכשהיא נשארת ברגע בסקטור להקרין לעתיד, מהווה מרגישה בצורה משמעותית יותר מעולה. הפתרון של קרול בהפסקת הדאגה הוא בקבלת הדאגה שאינה מעניקה בשבילה שליטה.