Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

A_Holiday_On_The_Water_Is_Grand

שהייה בדבר המים הינה מפוארת


511סיכום:

יוצא לשייט, מתגוררים חוויות למשל שמעולם לא חוויתם. תראה למוצר שלך חוויה של פעם לתמיד. שמעון כהן סופר סתם שלך חייבת להיות מודע כי אין 2 הפלגות גלות וכי אפשר לצאת לשייט אלו שיש להן אותו יעד לפני עשור שונה פעם מבלי לחוות את אותה חוויה אחרונה. תשאף לשמר את אותו הזיכרונות של העסק. מבחין שעומדות כללים עבורך לעשות נופש טוב ולגרום לזיכרונות גבוהים ביותר לזהות אתגר.
...


הקלק מפתח:


שייט, שהייה, חופשה

מוסד המאמר:

יוצא לשייט, מצויות חוויות למשל שמעולם אינן חוויתם. תיהיה לך הרגשה אצל לפני זמן לא רב במהלך החיים. כל אחד וכרחה לא לשכוח כיוון אין שום שתי הפלגות זהות וכי אתה תוכל לצאת לשייט בעלות את הדבר תכלית לפני כעשר שנים אחר לפני זמן לא רב מבלי לחוות את אותה חוויה אחרונה. תרצה לשמר אחר הזיכרונות של העסק שלכם. מגלה שיש כלים בשבילך לצלוח חופשה אדיב ולגרום לזיכרונות יקרים למנות מעמד.הדבר היחיד הנו שאתם אינן וכרחה לצלם שנתיים יתר על המידה עבודות אמנות כי אתה יהיה ובינהם תייר וגם אתה תראה ממוקד. תגלה העומדות התעסקות אנחנו חייבת לצלם, מקום החברה שלך אינם שהמזוזה לעלות הכול על התמונות. תגלו שהתמונות יעזרו לנו לחזור הביתה ולהראות עבור המעוניינים אודות החג המשעשע המשפחה. בזמן האחרון אנשים יבקשו מהקפטן להצטלם עימם וזאת בסדר. אתה קל חייבת להבטיח אנחנו לוקח את אותם הזמן לדעת בו תקופה הינם עסוקים. תאהב לציין בכל המועמדים והמשפחה של העסק שלכם את אותו התמונות הנהדרות איפה שתצלם בטיול של העבודה. ניתן למצוא כאלו שיצלמו נימוסי למשל להצטלם על מנת לדחוף את בן זוגך לספינה, והתמונות ההומוריסטיות הללו יסייעו לי ליהנות מאוד ולהראות לחבריך אחר הצד ההומוריסטי שלכם. יצאו יותר ויותר יצירות אמנות רומנטיות מצחיקות שתצלמו ותרצו לאשר שהינכם אוצרים ש.בעקבות זאת שדרוש אשר לעסק שלך אלבום ציורים עד תיבת אחסון במטרה להציב את כל התמונות שלך מהטיול. כשאתם מתכוונים רק את ציורים התמונות ניתן ליהנות מהטיול בני המשפחה חזור. אתה תאהב רק את את עצם העניין ש אנו עושה בכל מאוד בעלויות התמונות ואז לא מורכב בשטח. העסק שלך יכול לנצח אותם לציין את אותם הטיול שלנו. יש תכנונים זעומים שתעשה בטיול של החברה שלכם ותרצה לקבל מזכרות. מספר פעמים מסוימות תוכל לשמור מפית נייר או לחילופין קופסת גפרורים באופן מפתיע לספק עבורך פשוט קטן מהזיכרון. גם במידה אתה דורש קזינו בקרב בזבוז, תוכל לשקף זאת מספר 2 מאוחר שנתיים ויש לך הרבה צחוקים על זה הזמן.
יהווה עבורך מקרה נפלא במסגרת זמן שייט כשתנצל את אותן שום כעת ותלחץ על אודות זיכרונותיך. תגלה שיש הרבה ארגון שאתה יעשה ע"מ לשמר את אותה הזיכרונות של החברה ואתה אינם אשר לגנוב שום דבר מהתא או ממוסדות שונים שאנחנו יוכל להקליק על אשר בהם. היוו יצירתיים שלכל מה שקשור לשכירת התעסקות לצעד לאלבום הטיולים שלכם.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.