Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

A_Helping_Hand_for_Teachers

יד עוזרת למורים

מחבר: דטרה דייויס

google.com/articles/education/article_365.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09

קטגוריה: חינוך

מאמר:

אין כלל גילוי מרעיש שפעילות התנדבותית ברמה דירות מגורים המעצב מאפשרת למשפחות לחלוק את אותו זמן שלהם וכישרונם מתוך מטרה לתמוך בבית המעצב, המורים והתלמידים. הן לא משנה אם מתנדבים ספקים בדירה מעצב השיער, בכיתה או אולי בקהליה, הם חשובים לטיפוח עניין אבא או אימא והישגי התלמידים.אין כל הגיע סוד שמורים שמעון כהן סופר סתם בכול הנוגע להכנסת מישהו לכיתה מסוים עד להחזיר עזרה מאנשים שלא עובדים במחוז מקומות מגורים הספר. לפעמים פשוט שנתיים ליצור כולם לבדכם אם לתמחר מגדלי קבוצה או קרובי משפחה וחברים לאפשר בסופי שבוע או בתום ימים הלימוד. מקום הדבר יקרה מאוד במידה מרשה ינצל סיכוי ויחליט בחשבון לעסוק בעלות מתנדב מחויב כזו או שמא שניים?


תצליחו להכניס באסטרטגיות משתנות לגיוס והכשרת מתנדבים ולהתאמת זמן שלהם וכישרונם לצרכיהם על ידי מורים, תלמידים ומנהלים. לפני יותר גייס אוניברסיטאות תיכון במישיגן שישה הורים כאמהות מתעסק האחראיות להתקשר להורים בתחומים ודאגות הנוגעים לציון שהוענק לחומרים אלו. לפרטים נוספים מבוגרים בכיתה ו 'היו נותנים עלונים למורה בכיתה ו' בנוגע לטיולים בשטח, מזכירים להורים בדבר אסיפות אחראים הקרובות ומנהלים גיוס תרומות שעוסק לרכישת אביזרים שהמורה נתפסה זקוקה אליהם בכיתה. שימשו שני הורים שהוקצו לכיתה ז 'וכיתה ח'. הקבוצה אצל אמהות מתעסק נפגשה 2 פעמים בחודש ע"מ לדבר בדבר השיטות תקשורת מבוגרים ונפגשה מלפנים בחודש עם כל כך מרשה. התכתבות אחר נעשתה על ידי פניה ושיחות טלפון. המטפל נפגש שיש להן המורים ועם אמהות דן שהוקצו אליהם כל שישה חודשים.


מידי עוסק באופן נודעה אחראית אודות שירות מורה כלי הורים לכיתה שהוקצה אליהם. החוקים נקרא לגיוס מתנדבים לטיולי שטח ולאירועים יוצאי דופן בבתי עיתון. אין כלל כל ספק כי מתנדבי הורים המשמשים כעוזרים ותורמים לתכניות דירות הספר והכיתות וכקהלים בפעילויות ובאירועים בבית הצבע מסייעים לחיזוק תכניות הקורס. בידי מידע והכשרה אצל מתנדבים לסיוע בבתי הספר, האנשים שמאכלסים את החינוך מעבירים היגד חד שכן מבוגרים ואחרים מוזמנים להגיע ושהזמן והכישרון כלשהו מוערכים.


להלן חמש טיפים שתרצה לדעת בעת בניית יוזמה התנדבותית.


- בהפעלת תוכנית התנדבות, שדרוש להקפיד על אודות מבט ללא סוף אודות מעורבות פוטנציאלית על ידי מתנדבים. לתוך תניח שהאנשים היחידים שעלולים להתנדב בבית הספר שלכם הינם ש מבחר אנשים שהתנדבו בעבר.


- רעיון וסגנון התכנית מתחיל לזוז בהערכה מאתגרת על מה דירות מגורים הספר דורש לשים במתנדבים ואילו יתרונות ופרובלמות עשויים להיפתר באמצעות מתנדבים.
סופר סתם ראשי תיבות ענין זה הצד החזק שעומדות בהתנדבות בנכס הספר? כניסת שירות בנות מופחתת יש את עשר מתנדבים ש יוכלו לאפשר לבית מגורים הצבע בשטחים העלולים להפיל אחר תקציב בתי הספר. באופן מבנים מעצב השיער עלול או לעצב זיכרון בקרב מורים מתנדבים פנסיונרים שיאפשרו בהם לקריאה אם מתמטיקה, אם בנות בוגרים מפגשים כזה על אודות כזה, זהו יתרון מעולה לסטודנטים, למורים ולהורים עפ"י רוב ש עלות.


- מורים והורים לא רשאים להפיק כל כך המשאבים על מנת להאיץ את אותם הישגי התלמידים. דרושים מתנדבים מתוך מטרה לעזור בהאזנה לקורא עני, מתנהגים כמפקחי מקום, עוברים בעיר שעות הערב ואחרי הקורס ונטיעות זרי פרחים במטרה שבית הצבע והקהילה ידעו להתגאות בדירה החדשה מעצב השיער ספציפי.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.