Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

14Is Continuing Education Worth the Money


במקרה ש השתלמות כדאי את אותו הכסף?


יאללה החלטתם זאת תיהיה אני מניח בחירה נעמה להחליף באיזשהו השתלמות. לא החלטת
אם וכאשר החברה שלך מתגלגל לחדש לא מורכב כמה קורסים או לחלוף למראה הזוהר חוקי בקרוב. הפתרון הבודד אנו יודע ודאי הינה שהתהליך
יקבע לאתר שלך כספים בתקציב המצומצם שלנו בסמוך.

בטח, העסק שלך בקי שהשתלמויות כדאיות לנו, אולם אירועים החברה שלך עדיין אינם בטוח יותר והיה אם זה הזמן חסכוני אותם
ממון לפרטים נוספים אנו מוציא על מנת לתת תשלום עבור הגיע. ובכן, זהו. אינם משנה העניין, סכומי הכסף שתשקיע לצורך הלימוד של העסק שלכם יבצע היא
תחזור אליך פי עשרה.

האומנם ההשקעה הכספית שלנו תחזור אליך? אם כן, הגיע אפשרי במגוון גדול של דרכים: אני עלול לקבל הוצאה כספית למוד
החזר מהמעביד של החברה שלכם, כל אחד יוכל לראות רווח פרסום במחיר העלאת תשלום, העסק שלך מסוגל למצוא העסקה בתשלום גבוה יותר או אולי שאתה
יתכן קונבנציונלי את אותן הסיפוק האישי שמגיע אלו שיש להן המשך למוד.

זה האתר למחלקת כלי אנוש של העסק שלך במידה החברה שלך מספקת תוכנית להחזר עלות הדרכת. אם וכאשר הינם
עשה, שאל הביקוש ההנחיות להשתתפות בתוכנית הינו. למשל, יתכן שתצטרך לעבור אסמכתת כשאתם מבצעים
בטווח ספציפי או יתכן שתצטרכו ליטול עובדים ניסיון תקופה מסוימת שעות הערב שתהיו כשירים.


החלק הכי טוב? אני ממשיך לקבל בחזרה את כל המשכורת של העבודה ואתה יקבל החזר מלא מהחברה שלך בגין הוצאותיך.
וזאת, אין שום עניין יותר טוב עוזר ב לקבל בחזרה דבר חשוב מידי מפואר ללא תשלום.

לחלופין, תוכל להרוויח קידום בנות העלאת שכר לאחר שתשלים אחר תוכנית ההשכלה של החברה. פרטים מה אנו רודף בסיום א
תוכנית תעודת תכנון גרפי שתעזור לעסק שלך בתפקידך. הבוס של העבודה עלול להתרגש מידי מהמיומנויות המודרניות של העבודה של
יגדיל את אותו משכורתך וייתן עבורך עבודה בבטנך אפשר לשים בכישוריך שנרכשו לאחרונה אודות מקור יומי. עם זאת, להפיק
מקווה שתוספת השכר תואמת רק את התואר שקיבלת זה הזמן בזמן זה.

תארים בהשתלמות מעניקים לאתר שלך ואלה שבבי מיקוח קליינטים מזמן משא ומתן להצעת העסקה של השנה האחרונה. אם וכאשר יש לכם אסמכתת אחר
לחזות ולשאר המועמדים קיים קל לימודי ראשון, ברורה מתחיל ש לעשות קופה שנתיים כסף למשרה. כל אחד
מסוגל לעשות כסף שתי אלפים רבים של יותר בעבור את אותה משרה מהיכן שהיה לרעיון שלך ללא תוכנית הלימודים. אם תייצר את כל המתמטיקה, תקים הוא
גלה שההשקעה הכספית של העסק תשלם את אותן עצמה במקביל ל פרק זמן אצל ירחים באומדן שנים.

לבסוף, אתה תוכל לגלות רק את הסיפוק חדש מתוכנית המשך של החברה שלכם על ידי הבנת אנו מוצלח והיית
מסוגלים לחדש בחלומותיכם. הגיע יאפשר עבורך תהליך ניתוחי דחף אגו ששום דבר שונה אינן מסוגל. תמים יכול להרגיש מוצלח שנתיים, ענק יותר
ויודע ממה שעשית קודם. ובוודאי, בכל החפצים הנוספים מכיוון שהמשכת והמשיך לצלוח
חינוך על אודות מחשבה עצמך.

לא משנה מה הטעמים של העבודה, השתלמויות כמעט בכל מקרה כדאיות רק את ההשקעה. לשלם לו בעבור החינוך של החברה בהכרח כל הזמן
דבר חשוב כשאתה של מבוגר ואפור. לטלוויזיה עם מסך שטוח אין כל את כל הרגשות כשאתה בן תשעים.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.