Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

תמלול קבצי אודיו רפואי

המלץ המתארת את עמוד עמוד תגובות הדפס מאמרשתף עמוד זה הזמן בפייסבוקשתף עמוד הגיע בטוויטרשתף לינק זה ב-Linkedinשתף קישור זה ב-שתף לינק זה בשנת שתף קישור הגיע ב-Redditשתף לינק זה ב-
התמלול רפואי הינה הפינוי שבו עוזרות מתמללים במדויק ובמהירות דוחות ורשומות רפואיות המוכתבות באמצעות רופאים ורופאים אחרים. אלה מכילים דוחות ורישומים רפואיים ופיזיים, דוחות ניתוח של, תגובות מרפאה, תגובות משרדיות וכדומה. תמלול קבצי אודיו רפואי נבצע על ידי העברה של שיחות טלפוניות לצורת עיתון אלקטרוני. התמלול רפואי הנו שירות אשר מאפשר טכנולוגיית מידע. סוגו של הגיע אצל תמלול קבצי אודיו לוקח כמו זה בעלי כישורים "שובים" ומסוגלים להתיז בטכנולוגיית עיצוב להמרת הקלטה קול על ידי הרופאים. תמלול קולי זה הזמן הומר למסמכים כתובים המזכירים את כל ההיסטוריה הרפואית בקרב המשתמש ואת כל העצות הרפואיות שניתנו לו.

אנשים שמתמללים תכנון זה נקראים מתמללים רפואיים, ש ידעו בכל המונחים הרפואיים ומומחים בתרגום פרמטרים בריאותיים בכל שפה. התמלול מכסה אחר הידע החשוב שהרופא מייחס למטופל. לרוב עיצוב זה מוקלט בקלטת, ולאחר מכן מועבר על גבי כתב או שמא מודפס על גבי כתב לעיון פוטנציאלי. מתמללים משתמשים במספר גלילי משאבים עיבוד תמלילים המסייעות בפירוש עיצוב.

מתמללים רפואיים חושקים כישורי סיוע ושפה מוצלחים. הנם זה רשאים להתמקד ולתפוס את אותן הנאמר בשיחה ע"מ לעצב מסמך עשיר. מלבד הנושאים הנוספים, הם דורשים וגם לתכנן מודעים בדבר מחשבים והכי דרוש ידאג רפואי.

רופאים ורופאים מגוונים חושקים לשכור מתמללים רפואיים מכיוון שהדבר מפשט את אותו עומס העבודה שלהם. הגיע ממש עוזר באיתור תיקי חולים בנוחיות, אלא גם ידי לעזור לרופאים מקומיים לאתר מסמכים רפואיים שכדאי להעביר לרופאים נלווים.במחיר מהפכת הטרי ועזרה על ידי מתמללים בריאותיים, רופאים יכולים להעביר את תיקי המשתמש לחוות דעת שנייה לרופאים מאפיינים בעולם. דיווחים אלו כוללים דוחות ניתוח, כתבה שחרור, רישומי ניתוחים קוסמטיים, ויתכן שאף דוחות רופא שיניים.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.