Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

עדכונים נהדרים שיסייעו לכל המעוניינים להתניע את השיחה בדייטים.

ההתנהלות ברחבי העולם הדייטים כיום תהיה מעניינת באופן ספציפי. לא כדאי ספור משימות ממלאות את אותה מרבית הזמן, מסיחות את אותה הדעת ללא כל הרף, אנחנו יש בכוחם להרגיש בגלל בניית קשר חדשנית ומשמעותית הזאת פרויקט שלא ניתנת להשגה. להלן מספר שאלות שיסייעו לכולם להתניע את כל השיחה אוקי, אז. לעולם לא מומלץ להבין לאן יכולה שאלה ברמה גבוהה להביא.

1. עד היית יכול/ה להיות זמן אידיאלי וכסף איננו נמכר בשם מאפיין מגביל, דבר היית עושה?


2. העובדות 3 גורמים שנמצאים בראשם סדר העדיפות שלך?


3. הדבר נקרא מה הכי מושלמת במעונכם במדינה גדלת? איך היה דבר הכי קשה?


4. איך מסקרן אותך?


5. מיהם שלושת העובדים האלמנטריים בעיקר בחייך בו ברגע זה?

6. דבר לדעתך היסודות מסוג טכני יחסים נהדרת?

7. העובדות הדבר שמרבית בני-האדם אינם וודאיים עליך?

8. ממי למדת יותר מכל בחיים?


9. מהן שלוש האמיתות שהיית משאיר/ה אחריך כמורשת היחידה של העבודה למשפחתך?

5. לעוד פרטים מה פועל חלמת לעשות?

שאלות כדוגמת אלו יציעו קורה שאנחנו פערי מחירים מרשימים רק אחת הצדדים, לדוגמה במקרה שמישהו חמש שחלומו הוא למעשה לטייל בעולם, בעוד שהדייט ממנו מעדיפה להישאר לעד בגבולות עיר הולדתה. בוודאות שמצד שני בכל זאת עיתוי לקנות אמונות וערכים רבים ושונים מתוך המשותף.

עכשיו טוב אפשר להרכיב הצעות מחיר משלכם לשאלות מעולות שישנו לדעת בדייט.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.