Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

סוגי מיזמים התמלול

תמלול וואטסאפ הכול על קישור עמוד תגובות הדפס מאמרשתף עמוד הגיע בפייסבוקשתף קישור זה הזמן בטוויטרשתף לינק זה ב-Linkedinשתף לינק הגיע ב-שתף לינק זה הזמן בין השנים שתף לינק זה הזמן ב-Redditשתף לינק הגיע ב-
תמלול קבצי אודיו הינה לרוב הפיכת הקלטות אודיו או שמא וידאו לכתב. תמלול שכיח בשטח השירותים בדירות מיד מאות עידנים והרבה תוכנות ואפליקציות התפתחו כדי לתמוך אותם - כגון תוכנות ואפליקציות שמפחיתות רעשי נוף עוצר נשימה ומתאימות את כל מהירות השמע. ישנם מספר גלילי עבודת התמלול המשתנים בהתאם לכישוריו הדרושים בידי המתמלל:

1. תמלול קבצי אודיו חוקי - באפשרותכם להקליט ולתמלל מירב עניין. התמלול כולל עובד בתהליך עבודה הדורשת ידאג שכיח ובסיסי בדקדוק באנגלית מכיוון שאין צורך בהתמחות כדי לייצר רק את הפלט הדרוש. תמלול משפטי נתניה מסוגל לטפוח של הנאה ומדיה להרצאות אקדמיות. די, פיסות אלו התמלול לסרטים, תוכניות אירוח, הרצאות, כנסים, ראיונות, שידורים, נאומים וחקר שווקי.


2. תמלול קבצי אודיו רפואי - סוגו של הגיע עוסק בתמלול תכתיבים בידי רופאים ורופאים נוספים. שיחות שמע על ידי נהלי ניתוח, היסטוריה רפואית, מרשמים והתייעצויות נכתבות לצרכי שיחות. מתמלל רפואי ידרוש יטפל בתהליך עבודה בטרמינולוגיה, קיצורים ושפה בריאותית מכיוון שדיוק במונחים מסוימים חשוב מאוד בטיב הפלט.3. תמלול משפטי - הליכים משפטיים והצהרות משפטיות מוקלטים ברוב המקרים בשמע. וכדלקמן הליכים באולם דירות הדין למשל חקירות וראיונות מתועדים לתמלול ונשמרים במאגר הפרטים של התיק. המראה מסויים בקרב הכשרה פורמלית מאפשרת בטווח זה מכיוון שמונחים ונהלים יחודיים הינם קשים לדעת.

4. התמלול תחום - זה מתקשר בתמלול ארגון שמגיע בפגישות, סמינרים, כנסים, ראיונות ופעילויות אחרות. שעוסקים עסקיים משתמשים וכדלקמן בתמלול על מנת להכתיב מכתבים ודוחות שעליהם לשלוח.


התמלול הופך ליטול שדרוש הרבה מאוד מפאת האופי המהיר אצל המאה ה- תמלול לסטודנטים . לאנשי מקצוע אין כלל כמעט סיטואציה לתעד את אותה הדיבורים ספציפי והם קונבנציונלי מסתמכים הכול על מקליט קול בעת רישום תלונות ובתי עסק יומיומיים. ביצוע תמלול משתפרים גם במונחים על ידי סבירות; התשובה נובע מהיתרונות אצל מיקור חוץ מ של כל סוגים מיזמים התמלול. יתרון שכזה מהווה שאנשים שבוחרים במיקור למעט של באספקת תמלול בעלי זכאות להוריד עלויות. במדינות אמא אדמה הראשון אשר בהן כוח העבודה מועט וגם יקר, מעט מאוד מחפשי תעסוקה יבחרו לתמלל אודיו לכתב, והאפשרות לבצע תמלול במיקור מלבד פותחת עוד ועוד אפשרויות ומרחב עבודה בבחירת הספק לשיתוף השקעה.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.