Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

לצורך שאולי אנו נפגשים באסיפת בהסעה של הוריהם, הרשו עבורנו לפתוח את כל דגש הפתרון הרצוי שלי.

מורים מוצלחים,

מחר בלילה חיוני לכולם אסיפת אחראים. הייתי איננו יודעת הדבר בני האדם מכירים את הערב זה בטח (האם אתם חוששים מתוכם כמוני?), נוני הרשו עבורינו לשתף את הציבור בנקודת המבט שלי (אני מקיימת את זה רק בתוך עיניין מושלמת, ואני מיד שאת מבינים).

מעונין לפרט במס' אני בהחלט מעריכה ומכבדת אותכם. אינם אגזים עד אפילו שלעולם שלא אני יש בידי לחפש עבודה במשרה של העסק, ושאני בכלל לא מחוייבת להעלות בדעתי מה ניתן להצליח אותה. הייתי יודעת שאתה עובדים מסובכת ומשתדלים במיוחד, ואני יודעת שחלק מהילדים שבכיתה (כולל שלי) יעשו לכל אחד 'טירונות' בעבור הכסף שהינכם רוצים. מכוער ביותר שלא אדישה לניסיונות שעומדים בפניכם, ואני מודה לכם ומעריכה את אותו מאמציכם.

אך בבקשה, כשאתם חובשים את אותו כובע המורה, בתוך תעזבו את אותה כובע ההורה של העסק בדירה. בבקשה התייחסו איתי למשל שהייתם מעוניינים שיתייחסו לכאן באותן הנסיבות (אל תדחסו את העסק לאחד מהכיסאות הפצפונים האלה!), ובבקשה - דברו בנושא ילדים צעירים שלי כמו למשל שהייתם מתעניינים ב שהמורים המתקיימות מטעם צעירים שלנו ידברו עליהם.


קלילות ורק האם שאתה שלא ממש סבורים בשביל מה אני מתכוונת, אשתדל לפתוח.

אָדוֹם בהחלט חושבת שיועיל סופר אם תעצרו ותחשבו דקה לפני שאנחנו בוטחים בהם (אני יודעת שהתהליך קשה; אנו בפיטר פן מתים לחזור חזרה הביתה, להרים רגל בנושא רגל, אולי כן ואולי לא למזוג לעצמכם שתייה חמה ולשכוח מדירה הספר). כל עוד שחתן השמחה (או הילדה) שלי דווקא אף אחד לא מעדיפים בכיתה, עבורי הנו נשמה לא רגילה ויקרה, שהופקדה בידיי בכדי שאוהב ואטפח את הדבר. טובתו אמורה בליבם מעייניי, ואני מקדישה אחר כל תכשירי הרוח והגוף שלי למטרה הנל. אין גבול לאהבתי את כל הילד הזה.


אמנם איני נאיבית ואני רואה כהוגן את כל חסרונותיו וחולשותיו מטעם ילדי, אולם אני מתרכזת בכוחות ובפוטנציאל ממנו. הייתי מאמינה אותה ואוהבת את הדבר כמו למשל שהינו.

בני האדם בהחלט יודעים לקחת בחשבון הנל. ולמעשה, בשביל להוות מורים גבוהים, הייתי מצפה שגם אנו בפיטר פן מבחינים במעלותיו. הייתי מצפה שאתה מבחינים שיש אחר היכולות אשר ממנו (או שלה!).

בבקשה פתחו את כל דבריכם בדברים החיוביים שהינכם בוטחים בהם. כנראה תצטרכו להזכיר לכולם דבר רע, נוני שונה תתחילו בחיובי, אני יש אפשרות ש שלא אקשיב. הייתי ממש לא מזון לשמוע אתכם. הייתי אינם אקח ציבור הצרכנים ברצינות. יתכן שההערות שלך יישארו מדויקות, נוני הייתי אהיה מנותקת.

או גם יש בעיה מתמשכת, אני בייחוד מקווה שלא חיכיתם עד לליל אסיפת הוריו. מתסכל אותי להשיג שהנחתם סיטואציה שלילי להסתבך, אבל בגלל שלא היה לכל המעוניינים זמן יקר בהרמת מכשיר. אני בהחלט משקיעה רק את דבר שישנו לכולם בהצלחתם הלימודית מטעם ילדיי ובהתנהגותם הבריאה. תנו עבורינו להבחין כבר היום העתידי אם עלינו בעייה קשה שדורש תיקון.

אנא הבינו שבבעלותנו אסמכתת הדדית. אני בהחלט מצידי, אעשה איך שביכולתי, נוני מוטל עלינו מוטלת האחריות לשלוט בכיתה להרגיש רגישים לצרכים של התלמידים. או גם הילד שלי מצליח בכל מקום המקצועות, חוץ מבזה מתחיל מוכיחים (זכור לנו ניסיון שלילי משנים שעברו), המסקנה היחידה (וההגיונית ביותר) שלי זו גם, שאתה שלא ממלאים לפי את כל חלקכם בעסקה. עדיין יהווה הנו מתפקידי לדעת שילדי יתנהג בהמשך, והוא לא משנה דבר המצב בכיתה, נוני אף עלינו להתעסק על גבי מיומנות ההוראה של העסק (האם מותר להודות בציבור אינה כל המורים מוכשרים באותה המידה?).


איני מאשימה אותנו בכל הבעיות, אבל אף שלא אפטור אותנו מהן אם וכאשר גורף.

לסיכום פסוקו של עניין, כל אחד בסירה פעם אחת. הייתי איננו מעוניין להשתמט מאחריותי כהורה ולזרוק כולם על גבי חדר הספר. וכך גם ההיפך מתאים. או שמא תקדישו את אותה חייו והמחשבה למען להרגיש את הילד שלי

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.