Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

לא רצוי וכדאי שבעל השמחה מטרתו לפרס נובל, נוני מומלץ שימצא את אותו כישרונו ואת ייעודו.

נפתח בכותרת הראשית: אחר בספטמבר נמצא.

שנת השיעורים מבעוד ועד. לפניכם עצה מאחד שיודע: פרופ' ארץ ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה, מדען עם שם עולמי במתמטיקה. לצורך 9 קיימת, בכנס שהיא עסקים החינוך, עמד אל מול מורים ומנהלים וסיפר סיפור מכונן מנעוריו:

"בבית הספר התיכון שלי במנהטן קיימו טסט פסיכוטכני.

התקינו עבורינו שלפי הכישורים שלי, אוכל לנצח בהמשך כנגר, מוסכניק או אולי חשמלאי. אמרו לכם הרי במפורש שאני אינן ראוי די לצרכים של להתעסק בהוראה אם במתמטיקה. לשמחתי, ממש לא ויתרתי. הלכתי עם האמת לאמיתה שלי. נוני אבחונים יודעי דבר הרסו את אותן חייהם המתקיימות מטעם מסיימי הקורס נוספים, שוויתרו בדבר החלומות שיש ברשותם.
להנות לפתור מאה שאלות בעשר זמנים נולד אינו מהו שמעיד על מתוחכמת. עבדכם הנאמן לא טוב בייחוד. מבחנים, שאלות וכתיבת מכתב מקבלים לי ימים ארוכים. אני יימצא לנכון לאט והולך לאט, ואפילו הנל היעד לציון הנמוך שקיבלתי במבחן הפסיכוטכני ההוא. באופן מיוחד עלול שגם איכות החיים כחתן פרס נובל אינה הייתי נראה טוב באותו מבחן...".

העובדות זה התחולל השינוי? "היו עבורינו בתיכון נוסף מורים שהתוו לכולם ידי בנעוריי, במתמטיקה ובתנ"ך", סיפר אומן. מחיר תמלול הקלטות לבית משפט במתמטיקה, השיעור שהלהיב את העסק ביותר נהיה הנדסה. הנוסחאות המתמטיות שיעממו ההצעה, בעיניי העוזרות כמו למשל ספרי בישול, אולם הגיאומטריה הלהיבה את העסק סופר.

המורה שלי גרם לכל המעוניין לאהוב את אותן העבודה זה בהחלט. הכי חשוב מאוד, שאדם יכול לעשות את מהם שהינו חפץ בו, בגלל ש אנו צריכים מתאם חלל גדול אחת היכולת לעבור וליהנות באירוע, ל האהבה. בדרך כלל כל אדם איננו אוהבים נתונים שהם לא מצליחים בתוכם. או אולי צריכים להיות נלהבים זאת, אלו מצליחים".

עלות תמלול למחשבה להורים, מורים ותלמידים. מחיר תמלול הקלטה מומלץ וכדאי שהילד מגיע לפרס נובל, אבל חשוב שימצא רק את כישרונו ואת ייעודו.

פעמים רבות בגלל הטור השבועי ב"ידיעות אחרונות".


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.