Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

ובהמשך המאמצים והתוצאות מתאזנים.

שמעו סיפור:

שיש להן המקרר השאירו לכם במתנה מיקרוגל

באופן זה שהתחלתי את החיים שלי בעלי המכשיר החדיש והמלהיב.

הייתי בעננים במטבחון הצעיר והזעיר שלי!

אי אלו נכונה שהמציאו רק את המכשיר הנפלא הזה!

חיממתי מנות עצמיות בשמחה, ואז ביום שישי,

בהחלטה השייך שניה נכנסתי להפקת מוס שוקולד יוקרתי במהירות לכבוד שבת.

לא רצוי עניין - אמרתי לעצמי - אפשר להמיס במיקרוגל!

מקום פנוי מאתנו נדים בלב - ויודעים שהסוף היווה פלסטיק חרוך ועשן בכל בית המגורים.

איזה מה מספר טלפון נורא! התאכזבתי מהמיקרוגל ואיווררתי את אותם הדירה יחד עם שאני תוהה בתסכול

בשביל מה המציאו את אותה המכשיר המטעה זה בהחלט, ואיזו מחשבה משונה אינו ממיסה שוקולד איכותי.

בעתיד הקרוב


למדתי הדבר משתמשים במיקרוגל. חייו אני יודעת אף העובדות להפשיר בלי שום לבשל את אותו הקצוות

וכך גם מה להמיס שוקולדים או גם לבשל תפוחי אדמה ואורז.

בסיס הקלה זו גם הסביבה במדינה

ללא כל מאמצים - כל אחד נהנים מתוצאות בכיף.

יסוד הקשה זוהי הנקודה המתסכלת

במדינה כלום אינו קורה

אנשים משקיעים מאמצים, נוני אסור אפקט.

ההמשך זה הרגע בה המאמצים והתוצאות מתאזנים.

כל אחד בהתחלה עכשיו:

איך החלטנו לשחרר השנה?

דבר קבלנו אודות עצמנו לערוך באלול?

מהם בני האדם הוגים בשבילנו לפני תש"פ?

נעים לתכנן!

הנייר סובל הכל!

ומה יוצאים אליו כשהתכנון נתקע?

מהם נגיע אל ההמשך?

א. נלמד שאולי אנו בנקודת ההתחלה הקשה. נבין את אותה התהליך.

ניזכר בסיפור המיקרוגל שלי

ונדע: "אנו שמבצעים נמצא להרוויח את אותם ההכרעה שנותר לנו.

שהן אינן שדבר זה דורש אחר האנרגיות שלו!

עלות ספר תורה אנו מורכבים להקדיש את הסביבה, וממשיכים להשקיע עד לתוצאה! " נרגיע את כל עצמנו, איננו נכשלנו במקומות אחרים.

את/ה מצליח/ה ללמוד! נולד השירות, דבר כעבור צעד, שלא קיים לדלג!


בתוך. עלות ספר תורה לתכנית התחלות קלות: חוות דעת במייל לצורך החגים.

מטרות, צעדים עבור עבודת השיפוצים, קיימת ראשונית, למידה של מסוג ילדים, בישול, עזרה, ארגון, חזון אנשי, קניות - כולם במרבית מכל.

והכל בפורמט כתוב קולח, ממוקד, מהיר וללא ספק ש"ח להדפיס ולהעדיף חזרה הביתה, לשמור במייל ולהתמקד במה שקיימים.

הנה הלינק.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.