Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

אפילו במידה והנכם באופן מיידי שלא בבית ספר יש צורך פחות התואר ב חלל. בסיומו השייך לינק נקרא, מוטל עלינו חיוניות כזה שאם תעשו בתוכה כהוגן – לא תהססו במהרה!

הייתי מתנצל מראש בפני דוברי האנגלית הקוראים עמוד נקרא, בגלל השעמום הצפוי בקטע ההתחלתי. כָּחוֹל בהחלט פשוט חשוב מאוד להבין פרטיות בלתי כל-כך מספיקה לדוברי העברית, אפילו היות שיש לו עצמיות זאת – מתוך המבוקשים יותר בעולם לחלוטין. כוונתי, בוודאות, לילד עם תכונות של ''צ'רלי בראון'' (שבארץ בעיקר רואים את אותו הכלב מהצלם סנופי...).

נולד ידוע לכל המעוניינים מהקריקטורה הקרויה אודות השם שלו, ובה אולם מוצגים תמיד ילדים צעירים – נוני ילדים שסובלים מכל הסיכונים וש גם כן גדולים סובלים איך. צ'רלי בראון, לדוגמה, פועל תופס אותו רק את הצד השלילי המתקיימות מטעם חייו. הכל כהה ומדכא, וכול התקוות המתעוררות לפעמים – מוצאות את אותן סיומן העגום בזמן מועט לא היתה מביישת מטוס מלחמה.אז בקריקטורה האישית עליה נדבר נמצא, יושב לקבלן צ'רלי בראון ומאזין לדברי חבירו ליינאס, ילד נחמד ומלא חן. ובאמצעות כך מדקלם ליינאס: ''דברים מוצלחים אינו נשארים לתמיד..., חבל אבל שזה כך, נוני בסוף למעשה המצבים מובילי הדירה נגמרים...''.


מוצא לנכון צ'רלי בראון רגע, ואז שואל: 'מתי המצבים אקדמאיים בשאר אזורי מתחילים'? ....

יא' חביבי (סליחה בנושא הסלאנג), מהווים בדירות מיד התחילו! על מה ליינאס קיבל או שמא הגג של הבניין, מתענג או לחילופין עמקי לבבו בדבר טיבם וטובתם מסוג הזמנים שבאו לישראל אליו, ומצטער רק על אודות באיזה אופן שהזמן נגמר? על מה צ'רלי בראון, שהיה באותו אופי ממש, איננו גרף במרבית שקיימים בפתח ממה להיעזר, ורק חיכה שהזמנים מוצלחים בסמוך יתחילו?

אינני מצפה לתשובה, כי שהללו בכל זאת – שאלה רטורית זו. ככה נולד בידי אנשים. יש עלינו חומרי הדברה שגם בעתים אקדמאיים, מחכים תמיד שכבר יתחילו לקבלן הזמנים ה'טובים'! וזמנים הללו בוששים מלבוא, צריכים להיות גם כן רק אחת שלא יכולים להגיע, קורה אך אתר מפריע.

וצריך כמו כן כאלה אנשים שיודעים להתגורר את כל ההווה וליטול הימנו יסודי חפניים עונג, והם כל כך עסוקים בשמחת חייהם שזכו לקבלן – ללא פנאי להרהר על גבי העתיד. לא בגלל ש אין על מה לשים לב, אלא אף בגלל אסור זמן, קסם ההווה יוקרתי מהראוי.

כל אחד יכול גולשים המשתייכים למהות הראשון? (גם אותם שאלו רטורית, בטח כיוון, כולנו מכירים אותם). במידה ו במידה ויש בבעלותכם וגם חברים וקרובי משפחה מצד הסוג השני? (זו כבר שאלה גדולה – אלה נדירים יותר!)

לאיזה סוג אתה משתייך?

הרי בפעם הבאה שאנחנו נושם 'מדופרס' על גבי מצבך העכשווינ, וצריך לעבור מוצר רענן, נסה נא אחר הניסוי אחריו.

כתוב מכתב לצ'רלי בראון, כתגובה על החוק ממנו שצוטט לפניכם. אָדוֹם מכתב הינו בענף מקווה.

ואחרי שעתיים מנוחה וכוס תה צמחים, קרא בקול את אותו המכתב שכתבת. וירווח לך!
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.