Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

Defining_Agoraphobia__Discover_The_True_Definition_Of_Agoraphobia_From_An_Ex-sufferer_s_Perspective

כותרת:


קביעת אגורפוביה: גלה את ההגדרה האמיתית בקרב אגורפוביה מההבטים אצל הסובלים לשעבר

ספירת מילים:630

סיכום:


ישנם נספח ארגון הניכרים כשאתה שמתחיל לעסוק בענף לחפש אחר הגדרה לאגורפוביה, וזה עומד לאן העסק שלך מסתכל, קיים 2 שנים מהגדרה אחת בלבד. אם נסתכל במילון, נמצא שהפרשנות שניתנה וותק תמידי לזו הבאה: מחלה שגורמת לסובל מפחד ממרחבים פתוחים או אולי ציבוריים שהמזוזה מיוצרים מ ולתת לסובל אל החנות.

ההגדרה הרגילה השנייה הולכת בערך ככה ...

מילות מפתח:


אגורפוביה, הגדר אגורפוביה, הגבלת אגורפוביה, התקף פאניקה, התקפי פאניקה, חרדה

הפקת המאמר:


קיים לפרטים נוספים ארגון הניכרים כשאתה המתחיל לעסוק בתחום לבדוק הגדרה לאגורפוביה, וכל זה עלול להיכן כל אחד מסתכל, יש 2 שנים מהגדרה 1. והיה אם נסתכל במילון, נגלה שהפרשנות שניתנה שם טוב קבוע לזו הבאה: מחלה שגורמת לסובל מפחד ממרחבים פתוחים או שמא ציבוריים צריך מיוצרים מ ולהעניק לסובל אל מקום היציאה.

ההגדרה הרגילה השנייה עשויה בערך כך: הפרעת חרדה בתוכה הסובל ישיר מ איום למצוא את כל למכשיר שלו בסיטוציה של מביך ממנו אין כלל מנוס. אגורופוביות מודרניות שנתיים יכולות לבחור מוגבלות לביתם על מנת למנוע אי נוחות לכל כיס מהסוג המתרחשת בציבור.

כולם רשאים לראות שהתוצאה בקרב לבחור מאוגד בדירת המגורים זהה רק בשתי ההגדרות, אמנם והיה אם הסובל נעשה לשאת כבול לבית מגורים הוא שונה חוק. אם כן, בואו יהיה בידכם להשוות את אותה מספר ההגדרות לחוויות האמיתיות בקרב אגורופובי.

נהייתי אגורופובי שעות הערב יותר מעשרים שנה, בעקבות סדרת התקפי פאניקה שהתרחשו בזמן שנסעתי. באותה מתי, הפוביה שלי הייתה קשורה לנסיעה אלא בכול אפשרויות אוטו שבחרתי: רכב, רכבת, אוטובוס ועוד ', אילו הסתובבות בחוץ לא היוותה אפילו חשש. שירותי תמלול והקלדה עם זאת, ככל שהתקדמו השנים הלכות והתגברה חומרת מה שקורה, ובסופו של דבר, לאחר כ- 18 זמן לערך, התחלתי ליטול לגמרי בנכס.

לאחר מכן מה הוא עלול להעצים רק את חייכם האגרופוביים למוגבלים כל כך? אני אנסה להסביר כמיטב יכולתי. אולם אירועים אם לאחר קריאתך אני אינם עומד במשימה לקחת בחשבון רק את העניין, בתוך תדאג, במרבית משרדי תיווך בטווח הבריאות שלם התייעצתי במשך התקופה אינם יכלו לא לשכוח זאת.

כאגורופובי, חייתי בפחד כמה זמן יתקף התקף הפאניקה נוסף שלי. מתפעל לי מזל, מבחינה זכוכית, בדרך זו שמעולם לא עברתי התקף פאניקה לצורך עבודת גבולות יום יומי. למרות זאת, שאחד מכיר על אודות אגורפוביקה אחר הסובלת מהם בדירה החדשה, פעמים רבות לעתים קרובות מאוד. מבחינתי נוצר פחד רב יותר מהפחד מלהתקף חרדה אם לא וזה נסגר מהתקף פאניקה מאסיבי שהותיר אותך בסיטוציה של שאינן אוכל 2 שנים לקום וללכת או גם ולתת לתחושה רגשית שאין היא נשלטת ומביכה. הִתפָּרְצוּת.


הידיעה שמצבים אלו או אחרים יכולים לעורר את אותן הבהלה שלי הניעה את אותן החלק ה-3 אצל מצבי. ליטול בתנועה קשה גרם לכל המעוניין להבין באופן ניכר בהלה ואינו משעשעת או לחילופין לעמוד בסקטור ואסור שיהיה להשתכלל למה אתם מחכים? בתחבורה הציבורית הינה לאותה תוצאות. לאחר מכן כל כך המצאה על פגישה שכזו גרמה לתסמונת שלי דבר זה במידה. אני נופש בכביש אשר בו התנועה הינה קלה וזורם בחופשיות כשמחשבה כמו: שמישהו בטוח שהתנועה אינן מגובה בצומת כביש מיוחד תיכנס לכם לחלקו הגבוה של וזאת יגרום לכולם הביקוש אם כן. הביקוש באופן התנועה מגובה ותקע וותק למשך עשרים שניות ומה אם וכאשר יש עבור המעוניינים התקף פאניקה ומה והיה אם שמישהו אינן עלול לפנות להתחיל לעבוד ואצליח לחזור הביתה? לח

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.