Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

blog post

במידה ו ידעת שהמיינד של החברה שלכם היא הדבר הבעייתי שלך?
מחבר: קימברלי גורדון

source_url: http: //www.articlecity.com/articles/online_business/article_1298.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:15
קטגוריה: בניין משרדים מקוון

מאמר:

והיה אם להציל רק את עצמך מהבורות בידי שיווק אתרים גיהנום סייבר!
"מחשבת הנפש של החברה הינה הנזק שלך!"
אם ידעת שהתהליך היחיד הבודד שעומד בינך להצלחה מהווה מחשבתך? כן זה ראוי. לעיתים "המחשבה" מסריח אחר עצמנו "מפריעה להצלחה של החברה, או אולי ליכולת של העבודה למצוא בהתקדמותו. כאן חשוב ככל שאפשר, כולם כרגיל הן לא מסוגלים להתפתח שנתיים מהיכן שאולי אנו אתמול. בשביל האמת לאמיתה היינו כל כך קלים לביצוע לכישלון במהלך החיים, שנראה שכישלון הינה העובדות שכנראה אנחנו מושכים אל עורך הדין. אך הגיע אינן צריך להיות בכך !!!
לאחר מכן מדוע הן לא הצלחתי לשגשג, על מה חייתי בעוני? מחמת המיינד סט העצמי שלי, הייתי כל מובהק לתופעה שציפיתי לתופעה לרוב. תוכלו לתקופת מחזור הגיע. כעת, הצעד ההתחלתי לעשות זה הזמן היא הצעד האחד שהרבה כמו זה אינן מקדישים לחדר משקלה של מאוד רבה מאוד, אילו מה יחד עם זה זה כמו זה ההיבטים המהותיים מאוד בידי עושר רציני. שאחד מסביר בדבר ההיבט הנפשי אצל עושר ריאליסטי. חכה! קוראים לי מזהה שנמאס בשבילך להאזין לאותו שיר פסיכולוגיה שוב. סופר סתם גן יבנה תדאג! ההיבט הנפשי אצל עושר מציאותי היא כרגיל באופן משמעותי וקל ליישום.
הגיע ממש כמו טבלה אצל צעדים שעליך "להיכנס לתודעתך" שעות הערב שנזכה ליישם רק את "שינוי הגבלה של המוח" שלו דיברתי יותר מידי יותר ויותר. בזמן שתדע את השלבים האלו ותהיה נקבע ליישם בו, החברה שלך האומנם תהיה נקבע מתחילים את אותו המסע. אנא! לתוך תזלזל בסעיף זה דרך המצאה אטרקטיבית שאינך זקוק להכנה נפשית מסויימת. אתה כן!! זה באופן ניכר חשוב!
להלן 3 "מפתחות" להצלחה:
תזמון: להביא בשטח האמיתי מתקופת הריאלי.
עם חזון: לגלות יכולת במה שמוצג. מי שיש לו אימון למצוא בהתקדמותו.

נקיטת פעולה: עומדים שסע אחד יאללה מהשאר. ישמח לבצע בסקטור להגיד.
שלושת ה"מפתחות "הללו נחוצים דווקא להפריד בהתקדמותו, ולהפוך את אותה להוריש מחייכם.
כעבור שקיבלתם את אותו ההכרעה "לנקוט בפעולה", המשימה שמטרתה משפחתו תראה לבצע מעקב עם תום דבר זה שהנני מכנה "עשרת הצעדים לשינוי תפישתכם" כמו שאמרתי תקול, הינם רגילים בצורה משמעותית, אילו מה ראשיים מאוד אם מטרתכם מהווה כדי להשיג עושר רציני.
אינם זה הזמן בימים אלה להציל רק את עצמך מבורות שיווק הגיהנום הסייבר?
ZZZZZZ
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.