Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

Avoiding_Credit_Card_Secret_Traps

הימנעות ממלכודות סודיות בכרטיסי אשראי

מחבר: גארי גרישם
google.com/articles/business_and_finance/article_3868.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

מלכודות סודיות בכרטיסי אשראי גם הצד הנסתר בידי הפלסטיק שיש בידו את העסק בחובות שקשה לבצע תשלום. המטרה החשובה על ידי מפעלים כרטיסי האשראי הוא שתעביר את אותה היתרה המיוחדת שתוכל להחזיר.
ותק למנוע ממלכודות סודיות בכרטיסי אשראי היא מיוצר מכיוון שחברות כרטיסי האשראי מעלות תמיד רק את מסגרת האשראי שלנו ומציעות עבורך המלות מתוך מטרה שתגבה בהרבה.
בתי עסק כרטיסי אשראי יכולות לשאת יצירתיות בצורה משמעותית בעלויות עמלות ושיעורי ריבית וכאן העסק שלך מסוגל להיכנס לגור לצרות כלכליות. כדי למנוע היא, זו 2 מלכודות סודיות בכרטיסי אשראי שנחוץ לשים לב אליהן אם וכאשר משווים תנאים בידי שירות כרטיסי האשראי.
חיוב דו מחזורי
דרך היתרה בשני המחזורים היא המשטח אשר מחושבים הריבית על אודות היתרה היומית הממוצעת של העבודה באמצעות הרכישות של החברה שלכם מאותו מחזור חיוב ומחויבות מהחודש שלפני.
גם במידה שילמת את כל היתרה של החברה שלכם מהחודש הקודם, הנתון הוא עדיין מותקן מכיל רכישות החודש הנוכחיות של החברה שלכם כדי לחשב את אותה היתרה היומית הממוצעת שלך. מלכודת סודות בכרטיס אשראי זכאית למנות אותך בחובות עמוקים למשך כמה מאות זמן.
משך החיים של חסד בכרטיס אשראי
פעילות חסד בכרטיס אשראי הנו חמש הימים לפני שחברת כרטיסי האשראי מתחילה לגבות ממך ריבית בדבר רכישות חדשות. למרבית הכרטיסים מותקן חיי חסד, אלו מ היזהרו מכרטיסים שלא.
באופן במידה ויש בבעלותכם כרטיס שאין להם משך החיים של חסד, אתה בהכרח משלם ריבית אודות רכישות חדישות מיום באספקת הרכישה, גם והיה אם החברה שלך משלם אחר חשבונך המקיף.
תמלול הקלטות במזומן
בערך האף עד לפני זמן לא רב אינך משיג תקופת חסד למקדמות במזומן, דבר זה שאומר שאתה הינו לשלם מכיסו ריבית על אודות המקדמה לפניכם מתוכננת. וכן, קורסי הריבית על אודות מקדמות מזומנים בדרך כלל גבוהים מהשיעור הבסיסי ברכישת כרטיסים. מקדמה במזומן הנו יקרה ואחת המלכודות הסודיות המוכרות ביותר בכרטיסי אשראי.
עמלות מאוחרות בכרטיס אשראי
בתי חרושת כרטיסי אשראי יכולות להטיל קנסות כבדים על מרב יתרה שתשלמו באיחור אם יתרות החורגות ממגבלתכם. אך העונשים של עמלות איחור בכרטיסי אשראי אינן נגמרות מוניטין מכובד.
אם כל אחד מפר באופן כללי אחד מתנאי כרטיסי האשראי של העסק שלכם, בתי חרושת כרטיסי אשראי נוספות יכולות גם להעניש את העסק בשיעורי קנס וגם אם מעולם אינם החמצת מחירים עליהן.
תמלול הקלטות בריבית
מפעלים כרטיסי האשראי מורשות להיות שונה את הריבית שלך בכל זמן, בתשלומי שתיתן לאתר שלך התראה של 15 ימים. קדימה קראו מה פועלי חברת כרטיסי האשראי כל המשפחה שולחת אליכם בדואר אלקטרוניקה מכיוון שחלק מהחברות יגניבו היא בתקווה שאין הן תתפסו זה.
בשורה התחתונה קוראים אחר הכתוב הקטנות בתשלומי כרטיס האשראי שמספק מציג הכרטיס בנושא חוקי שירות כרטיסי האשראי הנוגעים לשיטת החיוב, את החיים של החסד ובנוסף מסלול של לימודי הריבית והעמלות.
וכן, דרוש לשם מה תשתמש בכרטיס, בהשוואה במידה העסק שלך מחכה ליטול איזון. לאחר מכן, השווה את אותן התנאים בידי בעלי חברת כרטיסי האשראי ונסה להזמין רק את הכרטיס שמונע ממך להכשל למלכודות סודיות האלו על ידי כרטיסי האשראי.

קישור © 2005 Credit-Repair-Facts.com. כל הזכויות שמורות.

ZZZZZZ
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.