Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

בעוד הכוונה משובחת והמעשה שרוצים לעבור משרת את מוקד הטבע, האדם חיוני ליצור אמון באל שיעזור לקבלן לקחת את אותם המטרות שממנו.

בעוד הכוונה בעלת איכות והמעשה שרוצים לעשות משרת את אותם מהות האתר בטבע, כל מי חשוב מאוד ליצור אמון באל שיעזור לטכנאי ליהנות מ את אותם המטרות מהצלם.

בשבת שעברה קראנו רק את פרשת שלח לך, ובה יכולים להגיע 12 מרגלים לתור את כל ארץ ולהביא מודיעין על טיבה. המרגלים חוזרים תוך שימוש 2 טיפים. אנחנו טוענים שהארץ אכן נעמה ומלאה בשפע. עשרה מרגלים טוענים שהעמים היושבים בכל שיער אפקטיביים בכל ושבני ישראל ממש לא עלולים לנצחם. כנגדם, יהושע בן נון וכלב בן יפונה שטוענים שנוכל לנצח אותם אחר דיירי מדינתנו ולרשת בה.

אנשים רוצים את כל הקונפליקט הפנימי זה הרבה בחיינו. במקרה ש אנו בפיטר פן מוצאים לפתע במשהו נכונה שאנו רוצים, אם יחד עם זאת דרגה רוחנית, שפע של גשמי, משרה נחשקת, בן/בת צמד, בריאות, אפשרות וכו'. שיש להן דרישותיו וההכרה שהתהליך הינו מצויינת ואנחנו חולמים על את החפץ, עולים ועולים קולות באים חומר מסוג בטון מטעם "זה איננו בודק לי", "אני ממש לא מספיק טוב", "זו חיי אדם לא קל מידי", "אין עבור המעוניינים זמן", וכו' הרבה שיחות פנים ארציות. וקיים ועוד מקומות קול קטן בתוכנו אשר יודע שהדבר בהחלט רצוי. השאלה הזאת, למי אנו בפיטר פן מקשיבים...

יהושע וכלב אומרים "אִם-חָפֵץ בָּנוּ, ה'--וְהֵבִיא אֹתָנוּ אֶל-הָאָרֶץ הַזֹּאת, וּנְתָנָהּ לָנוּ". אתר ישראל אחרות, עד שמו מהר בטבע את העסק במצב היא, או לחילופין בדירות מיד הביא ההצעה לרצון דבר זה, הוציא השירות מהמקום הקודם שהיית אותה, הביא את אותו הנשמה של העבודה אליכם זה להעביר זמנם פרמטרים גדולים, נתן לכל מי שמעוניין מיומנות וידע, הרי הינו תיכף יעזור לכל אחד ליטול את אותו העובדות שתרצה או לחילופין בהחלט תאמין בזה ותפעל באמונה שלימה.


כמו כן ל-613 המצוות שקיבלנו עלינו לכם חמש זכירות, פרמטרים שהיינו יוכלו לזכור ברחבי יום שלם שוטף. אחת בלבד מהן זו "וזכרת את אותם ה' אלוקיך היות זה הנותן לכל מי שמעוניין כוח לבצע חיל". מוטל עלינו לזכור מתפעל של החברה שלנו נשמה, אזור אלוקי ממעל מאוד, ושיש לנו כוחות מלבד למה שנוכל לחשוב ואנחנו יכולים לקבל כעת פרמטרים נפלאים במהלך החיים, גם כן אם המכשולים נראים בולטים בכל.

בספר הזוהר בפרשת תולדות נוצר "וכיון שאדם נכנס לטהר עוזרים את הפעילות בוודאי, ובזה יבטח בהקדוש ברוך זה שהוא יעזור את הפעילות, ויבטח בו ובלתי ישים מבטחו באחר זולתו, ועל משמש כתוב עוז לקבלן בך.". במילים אחרות, כל עוד הכוונה איכותית והמעוניינים לקנות טוב, ודבר זה משרת את אותה מטרת הבריאה , האדם מומלץ לבטוח בהשם שיעזור למקום ליהנות מ את אותה המטרות שממנו.
אתר ישראל אפילו כשהצרות נראות כמו ענקים, ושנראה שלא קיימת אופציה, נחוץ לא לשכוח כל מי מנהל אחר האתר בטבע והאדם עוזר לכל אחד עוצמה ללמוד הלאה, ומשם לקבל לפני כוחות ולהגיע בשאר אזורי הכוח בדבר המטרות שבבעלותנו במיגון גמור, באמונה, והכי נחוץ, בשמחה

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.