Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

תמלול - מסעיי הכישורים הקשבת מיקרו-האזנה בשימוש זריז איזה מה מתאים

בהיותי מחבב נעמות, שעות הערב שנים רבות (לפני שקיימו חללים דוגמת ), כמי שלומד אנגלית, צרפתית, ספרדית וגרמנית, שיפרתי רק את כישורי ההאזנה ורפרטואר אוצר המילים שלי בידי תמלול שירים באותן שפות. . נאלצתי להקשיב לכל שיר עוד פעם, התהליך חידד את כל 'האוזן' שלי לשמע שפת היעד, ואילץ אותי להכניס במילונים בחיפוש אחר כל מילה שתואמת את אותם הפרמטר ששמעתי שהזמר אומר מזמן לזמן קרובות שיש להן בהקשר על מנת לשחק נחשו אשר. למדתי כמות עצמוה של תווים עדכניות בפרוייקט הכולל ההגייה שלי השתפרה באופן מסיבית.

תמלול הקלטות דרושים , מיחזרתי לא לפני זמן לא רב את אותה אסטרטגיית הלמידה בעלות תלמידי ביניים לפני ביניים, באופן ספציפי כשיעורי נכסים, איזה לפעמים גם בכיתה. המטרה? באופן ספציפי ע"מ למרב מיומנויות מיקרו-הקשבה וכתיב, די קצות מילים, בעייתיים בכל בעבור שמבצעים עשירים אצל שפות רומנטיות; אילו מה חיוני כמעט מכל, למקד אחר את העסק שלכם ביחסים ממצב המערכת הפונמית לשפה היעדית למערכות הגרפמיות, ש, בהשוואה באנגלית ובצרפתית, בהחלט לא לא יקרות. לפי שמציין בצדק, תעתיק, המוגדר כ"המרת טקסט מוקלט אותנטי לטופס כתוב באמצעות כאלו אלו שיש להן חופש להקשיב ולחזור בתדירות שרק הינם חושקים "הוא תנועה חסרת ניצול רבה מאוד. היא בעצם מציין שלושה הפלוסים של מאמצים לימודים הכרוכות בתעתיק.


הנו נוהג בפענוח פונולוגי (אשר בתורו ישפיע הכול על ההגייה);
זה הזמן מתיר ללומד לתרגל מיומנויות אנליטיים (על ידי התבוננות בידי הפרדת המורפו-תחביר);
זה הזמן ממקד אחר התלמידים באיות.
הייתי מוסיף יתרון רביעי לתמלול המתייחס לפעילויות שלאחר המשימה. מניסיוני, כאשר - כעבור סיום המשימה - התלמידים מאזינים ושוב לאותו עיתון במקביל ל קריאת התסריט יוצא דופן (הנכון), הנם מקבלים ברוב הפעמים מספר רגעי 'יוריקה' במידה ו הינם מבחינים אם ובו פונמות מתייחסות לצורתם הגרפית. יתר על כן, מבחר גדול של שאלות על אודות פונולוגיית שפת הסיבה יישאלו שמורים בדרך כלל אינם שומעים בסיום משימות הרגישות הרבה של תמיכה טיפוסיות. דוגמת, שעות הערב מספר זמן קבוע, מסטודנטית - איטלקית: "אדוני, מדוע לא מבטא רק את ה"ה" ביורש "? חשבתי שאנחנו אמור לבטא באנגלית! ". הדבר שמדהים בשאלה הינה הוא שהבאתי את אותן הנקודה הנ"ל לגבי המילה 'יורש' עיתים מהעבר בכיתה; למרות זאת, הילד הבחין בכך בסיסי בהקשר למשימה זו, בשל ההתמקדות הגדולה שנתיים שהוא מתמקדת בהתכתבות פונם-גרפמה.

להלן שלושה מאמצים תמלול אשר בהן שמי גולש די הרבה. אודות המורים לציין כי למשימה 1 ו -2 עדיף שאין הן להשתמש בטקסטים ארוכים מאוד. יתר ולכן, לפי שאני רוצה שדבר זה ברורה, הכול על המורים להשתמש בטקסטים פשוטים מלכתחילה וייתכן שהם ירצו להגשים מילון להרכיב השקעות טרום תמלול הכוללות אחר אביזרי השפה הטמונים בטקסט הכתוב המטרה - במיוחד הנ"ל המאתגרים 2 שנים מנקודת מבט לשונית.תעתיק טהור אצל הקלטת וידאו עד שמע - התלמידים פשוט מתמללים רק את הדבר שהם שומעים, ורושמים כל מילה. זה הזמן מתאים שנתיים לקבוצות שיש להן ספורט מוטיבציה גדולה.
התמלול פיגומים - התלמידים מקבלים את אותו התרגום בקרב הטקסט שמיועד להאזנה ליד שמאל על ידי דף נייר ובעוד שהם מאזינים לדירה הם כותבים את הביקוש שהם כבר שומעים בשפת המטרה בדבר אספקט ימין. הרציונל לספק את כל התרגום מהווה של מייחס ללומדים הקפדה נחוצה עד מאוד והיה אם הנם נאבקים במילים מאתגרות 2 שנים.
מאמצים התמלול חלקיות - התלמידים חווים תמליל קצוץ של ההקלטה. הפערים כוללים משפטים בריאים. משימת תמלול אלה שימושית בכך שהמשפט שקדם לכל מרחק עוזר ללומדים באוניברסיטאות בפענוח שבית הדים החסר, ובכך פרמטר ליישום אסטרטגיות הסקה.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.