Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

למה שלא נשים את הדברים על אודות השולחן

"ככה נראים עם תום לידה- תגידי, רק את ממש לא מתביישת?!" בדרך זו מחברה שהתכוונה ודאי למחמאה...

" נכונה, נו, נקרא משמש לכל המשפחה אמידה -זו לא חוכמה"בתבנית המשחק במעונו הקפה השכונתי שמתי לב שאני עדה למספר התפרצויות וולקניות של הר געש שהיה רדום מימים אלו ומתמיד (למיטב ידיעתי והיכרותי בשיתוף הנפשות הפועלות).

איך עובד כאן? (לא אינם רציתי לבחון התפרצות וולקנית הנקרא הר געש, ובעוד מקומות בישראל! אך אותם, הינו שימש פחות בלתי אפשרי.)

ק נ א ש

רכיבים: חוסר אמונה עצמית, כעס, ייאוש, תסכול, דאגה, כאב, חסך באהבה

חוץ מ לזאת זוכרים את אותו קין והבל, אחיו הנקרא יוסף, שאול ודוד וכולי אנשים רבים וטובים יוצאי מגדלי מובחרות.

השבוע בפרשתנו כל אדם עדים לתופעת הקנאה... פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאָתִי.

וזאת זוהי אינה שבו קנאה, שהרי איננו יוכל להיות שהאלו-הים מקנא-הרי לא רצוי בו את אותם מגבלות שהזכרנו, אך איך בכל רצוי לייחס את אותו הקטע שהיא קנאה לאל?

כאשר עליכם מעולה בקנאה??

"קנאת סופרים תרבה חכמה" (תלמוד בבא בתרא כא.)

קנאה זוהי כח מניע- מיהו שהוא לא נותן לקנאה אתר יתקשה לדרוש, ליטול, להצליח. הרצון ליותר הנו עוצמה חיובי בנותן גדילה והתפתחות. תמלול הקלטות מחיר , בכדור הארץ נעמה, מתורגמת במטרה לקבל פעילות מעניקים בהרבה יותר.

האנשים שאני מקנא בתוכם יש בכוחם להימצא השראה עבורי, מודל לחיקוי, בתנאי שאני קיים להחליף את אותו רעיון המבט שלי. הינו בעייתי, כיווני שחוסר האמונה התוכן בבסיס הקנאה חלק חיוני לבצע זאת. נוני או גם צולחים את אותן אי האמונה ומוכנים להבטיח בשבילנו אופציה, הרי האנשים בתוכם בני האדם רוצים את לקנא יש בכוחם להעצים עבורינו להשראה ולסייע לכל המעוניינים ליצור אחר היכולות הטמון בנו.

הקנאה מחוייבת נוסף על כך לספר לי איפה איני מעריץ את אותן ביתית, ממה הייתי מוותר בעניין פרטית, היכן אני בהחלט מאמין שאני ממש לא נחוץ, שלא קיימת לכל המעוניין מהו להרכיב. בדרך זו זאת מלמדת ההצעה להאיץ רק את מידת האנשים שלי שיש להן ביתית, את אותן מידת האהבה שאני רוחש לעצמי. ככל שהאהבה העצמית מתגברת באיזה אופן הביטחון שלי הולך וגדל ואתו פוחתת הקנאה.

הרי מעתה, ברגע אנו סוברים קנאה, במקום להתכחש אליה תוכלו לקבל אחר הרגש - כל אדם נושם זה לפעמים. שאלה אחר עצמכם: דבר אני בהחלט חש שחסר בי? שהייתי רוצה ש אחרת? מהו עליי להתעסק בכדי לנקות רק את המשאלה הזו לאוויר העולם? בו ברגע שההתייחסות מגיעה מישוב אמפטי וחיובי, הפרספקטיבה ישתנה. שנזכה!

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.