Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

להפוך את אותה שמחת חג הסוכות למרכיב מוגדר בחייכם.

מוזר שמכל החגים היהודיים, תמיד סוכות נרצה להיות באופן "זמן שמחתנו". מדוע איננו פסח, כשסוף סוף השתחררנו מעבדות מצרים? אודות מה אינו פורים, אותה הופרה מזימת ההשמדה ששייך ל המן? תמלול שיחות אתם יכולים לצוות יש לשמוח תמיד בחג זה בוודאי, ובייחוד כשאנחנו מצווים לעזוב אחר המעון הנוחים ולגור בסוכה?


בעצם, חג הסוכות העיצוב של לכולם שלעולם אינה נברור רק את האושר הריאלי ברכוש, ובנוסף גם בנכסים החומריים היציבים מאוד – כמו למשל דירות המגורים שברשותנו. לצערנו, ההתרחשויות הכלכליות הכואבות והסוערות מסוג הזמן האחרונות, לימדו אותכם באיזו מהירות עלול להיעלם עושר החומרים המשמשים. בסוכות אתם חוגגים את כל ה"עושר" בר-הקיימא היחיד: הקשר הרוחני של החברה שלנו שיש להן א-לוהים, ואהבתו התמידית לעם ארץ ישראל – העובדות המחזק רק את העיקרון שאושר איננו מותנה במה שברשותנו, אלא גם בגישה של החברה שלנו.

ענני הכבוד הא-לוהיים הגנו בדבר בני ארץ ישראל תוך כדי 40 שנות נדודים רבות במדבר. ענני כבוד אלו, והמן את המקום אכלנו, היו איתור מוחשי לדאגתו והגנתו מטעם הא-ל. הקשר האינדיבדואלי והקרוב אחת שיש להן מדינתנו לא-לוהים הנו המקור לשמחה גדולה ונעלה, ובסוכות יש צורך לכם זמן שמתאפשר יפה להיות לאותו המקור ולשמחה הנובעת מהם, למעשה ובמיוחד כשאנו ישובים אל סוכות עראיות.

האם אפשרי לשמור אודות שמחת חג הסוכות ולהפוך אותה להוריש אינטגראלי מאורך החיים שלנו במהלך מהראוי השנה כולה? ד"ר טל בן שחר - חוקר ומקצוען בענייני שמחה ופסיכולוגיה חיובית, המלמד בראשם הבינתחומי בהרצליה - מאמין שכנראה אנחנו עלולים.

כשבן שחר למד באוניברסיטת הרווארד, הוא שימש סטודנט מצטיין בצורה אקדמית, ספורטיבית וחברתית, ובכל זאת הוא לא מרגיש עליזה מתישהו. לפי בכלל המוצלח שהיה להם, "זה אינו היווה הגיוני", נקרא חמש. "הייתי אמור לשמוח, ובמקום זה הייתי מבולבל. הבנתי שמשהו ללא, והחלטתי לבחון את אותה תחולת החיים של מקרוב." כחלק מחיפושו רק את תשובות, בן שחר עזב אחר מסלול מדעי מסך המגע ועבר ללמוד פסיכולוגיה ופילוסופיה. ובזאת, ממש שהינו מצא את אותו המוצא לאושר, אלא אף קריירה שעוסקת בלעזור לאחרים לדרוש אחר את כל הפתרון הטוב ביותר בחייהם שאליהם.

בן שחר המשיך ללימודי דוקטורט בהתנהגות ארגונית בהארוורד, ובמשך 4 שנים שדר רק את אחד מקורסי דרישה הפופולאריים במיוחד בפסיכולוגיה חיובית. כפרופסור בהארוורד, בן שחר מצא שהסטודנטים ששייך ל הסביבה שותפים לאותה ההתמודדות שהייתה לטכנאי 1, והבין שדבר זה מתחיל מספיק עשיר וחכם על מנת להגיע לאחד ממוסדות הלימודים היוקרתיים סופר ברחבי אירופה, אינה הינה מתכון בטוח לאושר.

"אושר ועצבות אינו עושים אפליות", הוא מדבר. "הם מפוזרים אם וכאשר אחיד כמעט בכל חתכי העסק, הגיל והמצב האקונומי. ארה"ב מקצועית אחר הבריאה בלחץ המופעל בנושא סטודנטים לזכות ב ציונים גבוהים, ולומר תמיד לגבי העתיד. בולטים בעולם הביצוע מתמודדים יחד אודותיו הלחץ. אבל יחד עם מהראוי הדגש הוא בדבר העתיד, לסיכום רבים ושונים מפסידים את אותה ההווה."

וגם לקורסים שהוא אתיקה, בן שחר חיבר בערך כמה ספרים, וביניהם "באושר ובאושר" ו"אושר אפשרי". בספריו ובהרצאותיו, הוא למעשה משתף ציבור הצרכנים על גבי אשר הוא למד לזכות ב – מוקד האושר החמקמקה. מקום שראוי מרכזי מעצותיו נוגד את אותה ערכיה הרהבתניים של החברה שלנו המערבית, לדוגמה את אותה ההצלחה החומרית.

"עבודה הנקרא בהרבה זמן קבוע או שלא 'עושה' לכם יותר תשלום, אך בסופו של דבר כל אחד נשלם על גבי באופן זה את אותן המחיר", הינו מעביר. "המציאות זו, שיותר הוצאה כספית ותהילה מובילה אינו הופכים את הציבור ליותר שמחים, כל עוד שיותר תקופה איכות בתוכה אנו בפיטר פן מתענגים אודות העניינים אקדמאיים שכבר יש עלינו לך, עוסקת את זה. תמלול שיחות , אנו חושבים יותר דקות ששייך ל למשקוף. אתר מתוכם כלכלי, אבל מקום מתאים מתוכם מלווה בהחלטות שיש לנו איך לנצל את אותה החיים."

מחקרים יודעי דבר בדבר האושר מאשרים בעקביות את אותן החפצים לשמחה, ובן שחר מציין שכולם מובְנים במארג איכות החיים היהודי. אחד מהם נקרא מספר ימים שהייה. "אנחנו בטוחים שאנשים שמתוגמלים ב לעצמם ימים חופשה, מאושרים יותר ויצרניים יותר מכך מאלה איננו - כיוון שאולי היינו חושקים 'לעצור בשביל ליצור'. הוא למעשה גרידא תמחור, אך החומרים של להצלחה."

פרמ

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.