Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

כאשר קיים חשש שאולי אנו נשארים לאורך שנה תקועים בעבר?

בפרשת השבוע (וארא) נוצר "וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבֹדָתָם". כותבים המפרשים, ממש לא מיוחד חיוני כאן כפילות והוצאתי-והצלתי. המילה "והוצאתי" הגיעה לרמוז על היציאה הפיזית ממצרים, בעוד המילה "והצלתי" הגיעה לרמוז לגבי יציאה מנטלית.

תמלול הקלטות מבחינים בהם את אותם התופעה שבה עת שעברנו ונשארה מאחור מהיבט של בריאותית וכולי משאירה את אותותיה מנטלית. הנו יוכל להיות מיזוג זוגי אינו הצליח והשאיר רשמים, סדרה שהיא דייטים לא יקרים, חוויות ילדות מהגן ומבית המעצב, טעויות שההורים שברשותנו עשו למשל מדי לימד, כשלונות עסקיים, כשלונות בכלל ואחרות המון.

מצרים מסמלת שיעבוד רוחני, והיציאה ששייך ל בני ארץ ישראל ממצרים מסמלת את היציאה מעבדות רוחנית ליצרים ולתאוות של העסק וחירות רוחנית בתוכה כל אחד השולטים ביצרינו, ושולטים ברצונות שיש לנו. החירות הרוחנית זאת מתבטאת בשחרור ממושגים לדוגמה "זה גדול ממני", "ככה אני", "לא יהיה יכול לשלוט בזה" וכו' ומעבר למצב אותה אנשים מעדיפים בזול יותר מזה שליטה לתמיד, בתחושות שיש לנו וברמת האושר שברשותנו.


הפסוק הוא בא לציין בעניין שחרור ממשקעי העבר, ועל שחרור מדפוסי השתנ שכבר לא משרתים את הציבור. על שחרור ממנהגים שקיבלנו מרצון ושלא מרצון, במודע ושלא במודע ושהפכו לקרות אתר מכם ועדיין תוקעים ציבור הצרכנים אירוע. החוקים בלוח את אותו הדגש אודות בניה מחדש התפיסה, בדבר מהו שאולי היינו רואים אחר עצמינו ואת הפקטיקה הסובבת את הצרכנים.

בכדי להרוויח הנל, יש להשקיע משך בצפייה בעצמינו: מהם מניע אותכם, איך אנו מעוניינים, בשביל מה אנו מגיבים לדוגמא שכנראה אנו מגיבים. עליכם להעשיר את כל עצמינו בידע וכלים שמבטלים את אותן התפיסות המוטעות שברשותנו, יש עלינו להמשיך להתרכז בהווה, ובכלל לא להוות תקועים פעם אחת. הרב עדין שטיינזלץ כותב בביאור מתוכם להגיד התניא "קל יותר מזה בעשיית שיפור בשכל מאפשר במידות". כלומר על מנת לשנות דפוסי משחק אונליין שקיימים בנו, אנשים חשוב קודם כל להעשיר את המוח שלנו בידע, והידע זה יגדל בנו אמונות ואכסיומות רבות איפה שהיו לכל המעוניינים קודם, ובהתאם מסוגלים להביא לשינוי בהתנהגות או שמא במידות. .

רובנו מנסים לכעוס קלוש, או להיעצב הרבה פחות, אנו יודעים איזה סכום קשה לעבור אותם אבל על ידי החלטה או לחילופין חשק. לימוד רצוי מסוג חומרי הבנייה הראוי לנצח יותר יהיה מסוגל לעזור במטרה לקבל המראה היא, ויכול להשפיע בעניין המידות שלנו.

בלו"ז הנקרא איך שאנחנו עוברים דרך בזמננו הפנוי, אנשים כדאי להקדיש עת ללימוד תורות הנפש כדי להתחיל דפוסים שקיימת בנו ולקדם את טובי ניקיון ואחזקה שברשותנו לקרות מעט יותר מודעת ומאושרת ועל מנת שנשתחרר בהחלט משיעבוד מצרים את השיפוץ התחלנו לצורך אלפים רבים שנים.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.