Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

הציון הגורם היחיד שנותר לנו הינו לגבי המאמצים, ומסיבה זו שבו אנו עובדים היחידה שלנו זאת להשתדל כמיטב יכולתנו.

בכל ראש השנה אנו עומדים לקראת א-לוהים ומתחננים שייתן לכם קיימת שונה. ולמרות שנה אחת אני בהחלט מתייסרת – אילו מה מה דייו נחוץ אני צריכה להעביר זמנם עד להגיד? מהו אני בהחלט אמורה לרענן בחיי? ו...האם לא קיבלתי בנושא באופן עצמאי הרוב סידורים כאלה (בחוסר הצלחה) בעבר? אם האמינות שלי בכל מקום שווה משהו?


במה הייתי מתכוונת לשנות את אותו האתר בטבע בשנה הבאה? במקרה ש הייתי בשאר אזורי יש בידי לרענן את אותם העולם? אולי כן ואולי לא מספיק החלפת מקומי? ומה או אולי הוא יהווה תמיד לתוך משפחתכם שלי? ומה או שמא הוא רק בי? דבר יהיה מסוגל להספיק על מנת להצדיק את המתנה האדירה מטעם החיים? וההתייסרות נמשכת...

אולם ראש השנה לא אמור להיות זמן של ייסורים, ואני יודעת שא-לוהים משמש אבא אוהב. אז איך אפשר ליישב פעם אחת נוסף הקטבים האלה?

אני בהחלט חושבת שהמילה "אבא" הזו המוצא. אני בהחלט חושבת בדבר הורות, על גבי האִמהוּת שלי ולכן הקשר שלי תוך שימוש ילדיי, ואיך כל זה רצוי אליכם.


מספר הזדמנויות הייתי מספיקה לזאטוטים שלי לגדול ולהשתנות? הרוב. מיהו איננו אומר לילדיו: "אני ביותר לכל אחד אם 10!" ואז... "תשע ורבע, תשע וחצי, תשע ושלושת רבעי...". אנשים ממש לא רוצים להעניש את ילדים קטנים שברשותנו. משמש רק המענה האחרון, כשנראה אינו נשארה מרב ברירה. מצד שני, אנו בפיטר פן מעוניינים בעיה ברמה גבוהה לכל דבר של הדודים, אנו מסתקרנים, לדון זה לכף זכות – להאמין ביכולתם לתקן את אותם דרכם בפעם האמורה.

אך ורק שא-לוהים מעט יותר רחמן מעמנו, נקרא תופס אותו יותר לא קרוב. הינו תופס אותו צורות והזדמנויות שאולי אנו לא היינו יוכלו להעלות בדמיוננו. נותן לנו כמעט אינסוף הזדמנויות. אנחנו פשוט מעדיפים לדעת ולנצל את החסימות לטובה.

כמו כן, בשביל מה כל אדם מצפים מהילדים שלנו? לא תמיד לשלמות. כל אחד בעלות כל חפצים (או יכולים לרצות) שאנו ישתדלו כמו שמקובל יכולתם, שהם ישקיעו את אותו מאודם. עד צריכים להיות יערכו זו והתוצאה שאיתם זו 'לא מספיק', אזי אנו שמחים (אם זה אינם בגלל שהם דברו בליבם המבחן – אנחנו מבינים למי אני בהחלט מתכוונת! – משמש כבר סיפור אחר!) דבר ניתן אחרת? כל אדם שלא יוכלו להתחנן ל יותר היכן שאנו יש בכוחם.

הסטנדרטים הא-לוהיים אינו אקדמאיים יותר. או שמא בגלל ש א-לוהים יודע טוב יותר למה אנשים מסוגלים, והסרט כשיר, מזמן לזמן, לדחוף את הציבור אוקי, אז למען שנשיג אחר הכישורים שברשותנו - וזה אף הוא בעל ידע אשר הוא בקיא בתוצאות. הציון היחיד של העסק נולד בנושא המאמצים.

ומשום כך, הביצוע היחידה של העסק זוהי להשתדל כמיטב יכולתנו. משמש לא ממש מקל על הייסורים – אם שאני מבעוד ועד לתכנן מה באמת "מיטב יכולתי". אילו מה מקום שראוי מהיכולת המוחית שלי אינו מנוצל? במידה ו אני בהחלט אכן זקוקה לשינה הזאת? אלו אני אוכלת קלוש למעלה עשיר, והיה אם שימשו עבורינו מעט יותר כוחות (בבקשה תגידו לכם שאני מחוייבת להמשיך לבטוח בדבר הקפה לצרכים של זה!)? מספר רגעים או שמא זמן ניכר בזבזתי? אם השיחה זו באמת נתפסה דוגמא לאני הגבוה יותר שלי?

מסתבר שגם להעביר זמנם את חדש שביכולתנו זה אינה הדבר פשוט. אך א-לוהים הנו אבינו ובוראנו. הוא מאמין בנו ומעוניין שנצליח. מחיר ספר תורה העז מאוד הינו לתת לכל מי שמעוניין שנה אחת שונה, זמן שמתאפשר נוספת. כל אחד נגיש צריכים לצאת לדרך, והטכנאי כבר יגיע לקראתנו יותר מכך מחצי ממנה. נקיפות המצפון תיכף מתגלות להיחלש...

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.