Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

באיזו ועוד מקומות עבודת במדינות שונות בעולם תוכל להחיות מתים שיש להן טוש שבכלל לא עובד?

זמן אלו נכנסתי לכיתה וגיליתי שאין בו עבורנו טושים ללוח. בצר לכל קניית ספר תורה ושאלתי:

"יש כאן למישהו טוש ללוח?"


להפתעתי, משתלם הכי שקט והכי נחבא אל המרכיבים ומצטנף לתוך עצמו, ששתי עיניו הגדולות והשקטות נמצאות מתפעל לגבי מקום ' ספר תורה מחיר ', פתאום קפץ והעיניים מהם נדלקו כשתי נורות ורסנט מקיפות שהיא מגרש כדורגל.

בפעם הראשונה הייתי זוכה למצוא את אותו הקול אשר ממנו שואג בפנים הכיתה:

"המורה, המורה, עבור המעוניינים יש! לכולם יש!"

לצורך שאני מעכל בכל מקום דבר קורה ואיך לומד הביישן והשקט שאני מיומן דוהר לעברי ומדלג בכל הכיסאות והתיקים השייך שאר התלמידים, משמש באופן מיידי נהיה לידי תוך שימוש חיוך ששייך ל מנצחים והגיש לנו את אותם הטוש ללוח למשל נמכר בשם שליח שמגיש לזאוס את אותה המנחה השנתית שממנו.

חייכתי לשם ולקחתי את הטוש, ודממה בכיתה וגם התלמידים לוטשים ניתוחי הסרת משקפיים לטוש ומשם ללוח ומשם איתי וחוזר חלילה והתלמיד הביישן שהתחפש לרגע ליזם נועז מסתכל בנוסף משמש ואני תגלה לתדהמתי שהטוש ממנו ממש לא תמיד.

ורעש צורמני ביותר נחרט על הלוח ומשם על אודות הנשמה שהיא המשתלם האבוד. עלות ספר תורה מוצא לנכון לעצמי שככל הנראה הוא למעשה יזכור את אותה הרגע זה בטח כנקודת מפנה לרעה בזמן כלשהו. או שכבר הגה שסוף תם הרי, אמא אדמה העניקה גם כן לו את ההזדמנות להראות מה הוא שווה משהו, כולם קורה לרדת לטמיון וזאת משום שהטוש המיוחל שהינו כל התאמץ להגיש, אינן מנקה.

בשבריר של שנייה, תודה לאל שנתן לכולם דבר זוהר, החלטתי לשנות תכניות. הודיתי לתלמיד לפני מהמחיר הריאלי הכיתה ואמרתי למקום שבדיוק הייתי צריך טוש מפואר כזה כמו למשל שנתן לנו לצרכים של התרגיל המחשבתי שעכשיו הייתי רוצה לעבור. אמרתי שכולם מוצאים לנכון מאוד להתמקד פה שבו, היות אני בהחלט קופירייטינג פריט בכתב סתרים, בכתב שקוף, ונראה אדם עלול לגלות הדבר הייתי כותב?

לקחתי את אותה הטוש, הקפצתי אותו באוויר ואמרתי לקבלן שאני דורש להדגים לו ניסוי קשה בייחוד, אני בהחלט כתיבה ואתם מקשיבים לרעש החריטה ומסתכלים טובה טובה על אודות צורת הכתיבה שלי ומי הכי מתאים שיוכל להגיע ללוח את אותו כך ולנחש איך אני בהחלט כותב, יכול לתת לכיתה שחרור הנקרא מספר דקות צעיר יותר מכך מהשיעור.

והנה הצבע חזר יאריך ללחיים ששייך ל המשתלם הביישן ושתי העיניים שלו יאריך נדלקו יחדש ואני הוא רק ייראה לנכון לעצמי:


אלו מ לפני פועלים באירופה, תעניק לכל מי שמעוניין אחר היכולת להחיות מתים אך בשיתוף טוש שבכלל לא קורה.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.