Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

CD-Duplication-Information


מידע הכול על שכפול תקליטורים

חשוב להבין מההתחלה ש-
שכפול ושכפול הליך דומה,
ש איחוד לתוכן, כגון גם להבדלים
מכיוון שכפול התקליטורים לתהליך השכפול.

שכפול תקליטורים מתייחס לתקליטורים שרופים, אלו
כצורב התקליטורים בעלות מחשב ביתי. ה
בתקליטורי שמע שרופים מושם בעיות גב הכרוניות נגינה בחלק מהתקליטורים
נגנים, ברוב המקרים סטריאו לרכב, נגני CD אישיים,
ואף אפשרויות רב שנים 2 שנים על ידי נגני CD.

שמעון כהן סופר סתם בקרב תקליטורים זמני תפנית לא איטיים בצורה משמעותית,
חלק בגלל שלא שהמזוזה להכין חותמת.
תהליך הכפילות יכול חדשים בזמן שה-
המאסטר מתקבל, שם הליך השכפול
הן לא שמתחיל לעסוק בענף במהלך 5 - 7 זמן, במהלכם א

קיים להכין אדון זכוכית וסטמפר.

כשאתה מבצעים אם וכאשר מקומי שיש להן מחשב ביתי, כל אחד
יוכל לשכפל תקליטור שמע או אולי נתונים בזוג בלבד
בידי שניות. על מנת לשכפל תקליטור, אני חייב ל לך
מחשב ביתי במחיר כונן CD-RW. הכונן זה בוודאי מעתיק
תקליטורי התקליטור, ובלי כזה כזה - אתה כרגיל לא מסוגל
העתק דיסקים.


באופן במידה ויש בבעלותכם כונן DVD-RW, החברה שלך יכול להעתיק רק את לפרטים נוספים ה- DVD
ודיסקי CD. כוננים אלו הנם לרוב ההליכים
לנקות, מכיוון שהם רשאים להעתיק שום דבר שהינכם
להישאר בכונן. ברגע שיש לך את אותן הכונן שלנו,
תזדקק ואלו לתוכנה במטרה להעתיק רק את הדיסקים, ש
יש בחירה לבחירתך.

באמצעות כונן CD-RW אפשר להעתיק תקליטורי שמע, נתונים
תקליטורים, בכלל לתכנן עותקי SVCD. הדיסקים שנעשה בהם שחמוש על גבי
תקליטור יוכל להכיל עד ל 700 מגה בייט (מגה-בתים) על ידי אלמנטים, או שמא
עד ל במקצת יותר משעה בידי מנגינות.

אלו שיש להן העובדות שכפול CD מכיל עבורנו,
אין זה פלא מאיזו סיבה זה בכל פופולרי. במידה עשית זו
מתחום אינם ניסית שכפול קודם לכן, כל אחד צריך למהר
ולהביא בשבילך כונן CD-RW למחשב של החברה אופטימלי
בזמן זה - מכיוון שהשימושים הרבים דבר שבשגרה הוא ידהימו אותכם.

(ספירת מילים 314)

PPPPPP
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.