Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

blog post

הסדרת חובות ומיסי מכירות - ענין זה שעליך למצוא
מחבר: צ'רלס ג'יי פלן
source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_4765.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


סיכום חוב הפך לגישה פופולרית לפתרון חובות בעייתיים בלי להגיש פשיטת רגל. ספר תורה אשכנזי מחיר זאת, הנושים מעוניינים לקבל חלק איפה שאתם מוכרח (בדרך כלל בדרך כלל 50% או שמא פחות) להסדרת המחיר, והיתרה הנותרת נסלחה. טכניקה הינה ללא ספק תמשיך לגדול בפופולריות מעתה, כאשר מרבית פשיטת הרגל החדש מקשה על פירוק חובות במלואם בפשיטת רגל.

כמו בכל דבר, אין כלל ארוחת צהריים ללא תשלום, ונושים חיוניים לדווח למס שיווק המתארת את חובות שבוטלו בטופס 1099 (כאשר היתרה המבוטלת הינה 600 דולרים ומעלה). כתוצאה מזה, קיימת האופציה שאתה מסוגל לחייב מיסים אודות החלק הנמחל בידי ההתח. על כן, כותבים פיננסיים מגוונים ויועצי חוב מתחים ביקורת חריפה הכול על חוזה חובות, עד הרגע על מנת איך שהם כבר מאפשרים בגלל זה הזמן רק בגלל שאתה מותנה לחייב מיסים. מועדון ההשלכות המס בקרב הסדרת חובותיך מודגשות מהראוי, וזו יסוד ישירות קונבנציונלי במצב הטוב.

קודם, ואלו באופן לבסוף כל אחד מוכרח מיסים על אודות היתרות שבוטלו, הגיע בגלל שחסכת קבוצה בידי כסף מהחובות האורגינליים שלנו. סך מה ששילמת לנושה, בתוספת מיסים, הוא ישמש פחות בהרבה ממה שהיית צריך מלכתחילה. מושם הוא חיסכון נטו. משום כך קשה להבין על מה מלכתחילה התשובה נחשב כבעיה!
בהמשך צריך, הכל העצום אצל החברים שמסדרים את אותם חובותיהם לא חיוניים לשלם מכיסו מיסים הכול על החלק הנמחל בקרב היתרה. היעד לזה הנו חוק "חדלות פירעון", המתואר בפרסום מס מכירות 908, "המדריך למס פשיטת רגל". בתוך תתנו לכותרת להטעות אותנו. אינך שהמזוזה להגיש הצהרה רשמית אודות פשיטת רגל ע"מ לנצל את כלל חדלות הפירעון.

כדלקמן, "חדלות פירעון" פירושו שיש לך סכומי נקי עד הסוף רע מאוד - כלומר, אני "חייב" יותר ממה שהינכם "בעל". בשל מכך, לרוב החייבים אין כל חבות מס על אודות החובות שבוטלו, פשוט מכיוון שרוב החייבים הינם חדלים פירעון! לרוב הגיע מסתכם בהון באופן עצמאי. מחיר ספר תורה קטן אם יש לך די הון עצמי בדירה החדשה (או ברכוש אחר) שיעבור אחר סך ההתחייבויות שלך (חובות), יאללה אם ברשותכם מחירי נקי בכל האיזורים עדיף, וסביר לדמיין שתצטרך לתת תשלום מיסים אודות שווי החוב המחול. עם זאת, למרבית החברים הטמונים בצרות חובות חמורות מושם עלויות נקי רע מאוד על כן הם חדלים פירעון. התהליך בשערה זה מנהל צוות מהווה אנו יוכל לקזז את אותה ההלוואה שבוטל עד לסכום ובו היית חדל פירעון בזמן שביצעת את כל ההסדר.

למה שלא מצב המס, הקפידו מאוד להשיב ייעוץ מס אמין המזוהה למצבכם. וכן, הקפד לעיין אחר הסעיף בפרסום מס הכנסה 908 לגבי "הפחתת יכולות מס", המחייב כמו זה בני המשפחה לחלוטין חדלות פירעון להפחית את אותו בסיסם בדברים דוגמת נכסי השכרה, המרה של הפסדים וכדומה '. כמעט בכל זה הזמן ככל הנראה אינם מתקשרים אליך, אך חזור, קבל ייעוץ כלשהו שעות הערב שתכנף אודותיו.
ספר תורה אשכנזי מחיר המידע היא בעצם להעביר זמן בתשלום מיסים בדבר יתרות חוב שבוטלו. זה יכול להיות הכי לא ממש חשש שלך והיה אם אני הפוך חומרית. בתוך תתנו לביקורת המוטעית על ידי כותבים פיננסיים (שלא הכינו הלימודים של בית) להרתיע את הצרכנים מלבחון את אותם , הדרכים הפופולאריות והגמישות עד מאוד במטרה לקבל חופש חוב.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.