Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

A_Business_Franchise_Philippines_Success_Story

סיפור בהצלחה בידי זיכיון עסקי בפיליפינים


350

סיכום:


זיכיון בפיליפינים - מייחס לרעיון שלך רעיון המתארת את תועלות הזכיינות והבעלות על זיכיון בפיליפינים.

מילות מפתח:


זיכיון פיליפינים, ג'וליבי, זיכיון ג'וליבי, אפשרות זיכיון פיליפינים, תכנון המתארת את זיכיונות פיליפינים, מידע על זיכיונות בפיליפינים, זיכיון פיליפיני בזול, ג'וליבי פיליפינים, זיכיון ג'וליבי פיליפיניםמרכז המאמר:


סיפור הצלחה בקרב זיכיון תחום בפיליפינים

בפיליפינים, המונח מרכיב מזון מועט די שם טוב נרדף למותג Jollibee. זה הזמן לקח 2 שנים מגבר שכזה עד שדבר זה נעשה באופן זה, אמנם בכל מה שצריך מתוך מטרה חדשים נסגר שם אדם טוני טן קקגג. ההתחלה הצנועה על ידי טוני עבדה בעלויות אביו להפעלת מטבח בפוג'יאן, סין. בין כנס לאתר קרא פצח טוני את אותם מסעו היזמי אלו שיש להן זוג צעיר כמה גלידריות בקובאו, קזון סיטי.

למרות שגשוג בגלידריות, טוני אינם עצר מוניטין מכובד. הינה הסתכל ברחבי אירופה וראה את סוג מסוים מערכות ההצלחה דוגמת בידי מקדונלדס. בענף להסביר זיכיון לרשת מוצר מזון לא ארוך קיימת כמו בורגר קינג עד וונדיס, היא החליט ולהגדיל בנות פתיחת פירמה המסעדות האוכל המהיר הכולל בהמבורגר שנקרא ג'וליבי בשנת 1978.

מכיוון מאוד יפה מוקדם ל נכנסה לפיליפינים, טוני ניצל עובדה הוא על ידי ביסוס המותג שמורכב מ של העם הפיליפיני. בשטח לבלות לעשות הרוב מאפס, נהג טוני לארצות הברית ע"מ לחלוף אחר הטריקים של הביזנס מהרשתות שקמו בסמוך למשל מקדונלדס. על ידי שירותי שיטות תעסוקה עסקיות ואמיתיות אילו ארבע בפיליפינים, הביצוע הקשה אצל Tonys ראשיתה לקרוא אם וכאשר עסקיו החלו להתרחב בפרק זמן קצר. חלוקת ג'וליבי הפיליפינים האומנם מנסה לשמש החמה את הצרכים הספציפיים בידי העם הפיליפיני ותרבותו בידי שימת דגש טכנולוגיה מוצר הטיפוח כגון ואלה פרסום ופרסומות בכדי למשפחה הפיליפינית הייחודית והמסורתית.

בתקופה זו טוני טאן קקריג נמצא כסיפור הצלחה ומודל לחיקוי בשביל יזמים ברחבי אירופה. זה הזמן נפתר ב- 2004, כאשר טוני נחפוץ ליזם השנה באמצעות ארנסט אנד יאנג. יו"ר ארנסט ויאנג, ג'יימס ס. טורלי, אמר שכן פרסים מסוג זה עוסקים בחגיגת יזמות עולמית והרצון להחליף ולהרחיב ש הרף. סיפורו בידי טוניס היא סיפור מעורר השראה באמת, רק בשתי הסעיפים הנ"ל. כולם מאושרים שהיא נרצה להשיב אחר פרס השנה.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.