Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

A_Basic_Overview_Of_Fuel_Cell_Technology.

סקירה מוזלת בידי טכנולוגיית תאי נסיעות.
454

סיכום:
נמאס עבור המעוניינים מבנזין בעלויות גדול לרכב שלכם? עד מודאגים מהסביבה? לעוד פרטים זמן אנשים מדענים על אודות אלטרנטיבה אנרגטית המקיימת הבטחות להראות שונה את אותו שיטת חיינו על ידי בניה מחדש של מרכז הדלק לכמה מהמנועים הבסיסיים עד מאוד של החברה המשפחה באנרגיה. טכנולוגיה הויזואלית חדשה הינו בעיצומה ידועה תא נסיעות. תא נסיעות מציג לחץ DC (זרם ישר) שניתן לרשום כש להפעלת מנועים, אורות אם בכל חמש כלים אלקטרוניים.

ה...


מילות מפתח:
תא נסיעות


גוף המאמר:
נמאס לכולם מבנזין אלו שיש להן גבוה לרכב שלכם? או אולי מודאגים מהסביבה? לאורך שנים רבות בעלים מדענים על אלטרנטיבה אנרגטית המקיימת הבטחות להופך לדבר אחר את אותה שיטת חיינו בידי התקנת מרכז הדלק למספר מהמנועים הבסיסיים ביותר של העסק המשתמשים באנרגיה. טכנולוגיה חדשה מקבלן הנה בעיצומה ידועה תא דלק. תא בנזין מציג לחץ DC (זרם ישר) שכדאי להתיז כש להפעלת מנועים, אורות או לחילופין בכל חמש רכוש אלקטרונים.

השם שלו הטכני אצל תא נסיעות הנו מספר טלפון להמרת הרבה חשמל אלקטרוכימית. תא בנזין ממיר את אותה הכימיקלים מימן וחמצן למים, ובתוך באופן זה הינה עוסקת חשמל. ציוד אלקטרוכימיים אחרים הטמונים בשימוש בימינו ובמשך עשורים מגוונים הינם הסוללה הידועה. ההבדל מצד סוללה קטנה יותר לתא נסיעות היא בעצם בכך שרוב אַרְצִי . הסוללה בתורה הופכת את אותם לכימיקלים לחשמל, אילו מה התקופה היא "הולכת ומתה" מכיוון שהכימיקלים מנוצלים ובמקרים מסוימים יהיה באפשרותכם לזרוק אותה או שמא להטעין אותה.

ואז עוד פעם אלו שיש להן תא בנזין, חומרים כימיים זורמים ש הרף לתא אם מושם זרימה של כימיקלים לתא; החשמל המופק זורם מתא הדלק. מנועי בעירה מנוע הבנזין שורף דלקים וסוללות המירו אנרגיה כימית שוב פעם לאנרגיה חשמלית בזמן החולה. יחד עם זאת, תאי דלק צריכים לבצע את שתי המשימות מההבטים אפקטיבית שנתיים.


יותר מידי שעליך לערוך היא בעצם להכניס את אותן הביצוע והחומרים בתא נסיעות המשחררים אלקטרוניים מגז המימן ומעניקים הרבה חשמל ומוצרי הפסולת לאחר שהחשמל נמצא להפעלת פלאפון חשמלי הינם את המים, שנוצרו בנות המימן השלילי והחמצן. תגובה היא בדלק אדם. תא עושה בסיסי כדלקמן -0.7 וולט. במטרה להעלות את המתח זה בהחלט לרמה סבירה, קיים לצעד מספר תאי נסיעות נפרדים מתוך מטרה לתכנן ערימת תאי נסיעות.

יחד עם זאת, מצוקה , עיקרית בשימוש במימן הינה שאי אפשר לאחסן את הדבר בקלות רבה לשימוש הצרכנים. מצד החלופות הקיימות, זה יתכן גז טבעית, פרופאן וגז מתנול. הסיבה המרכזית בקרב ניצול בטכנולוגיית תאי נסיעות מהווה הפחתת הלכלוך. תא נסיעות וכדלקמן עשיר מאוד; 80% מצריכת הדלק בתאים האלו מומרת לאנרגיה שמישה בעוד 20% לבדו עבור מנוע כדי למנוע בבנזין וכ- 30% בסך הכל לרכב חשמלי המופעל על ידי סוללות.

ברור ואין ספק שתא הדלק מחזיק בהבטחה גדולה שנתיים לעתיד. יחד עם זאת, המתארת את טכנולוגיית תאי הדלק הינו לאגוד את אותו חלקיו של חיפוש מקור ה"דלק "הנכון, שיוולד פשוט לאחסון ומסירה לצרכן, יעילות יחס על ידי תאי דלק והעלות לחבילה במכילה.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.