Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

סוד נזקי ההכרעה של חופשה מרגיעה ההצעה ומאפשרת לכל המעוניין

גילוי מרעיש בעיה שנגרמת על ידי הדרישה –


תודעה מטעם חופשה מרגיעה את העסק ומאפשרת עבורנו לראות מקרוב אחר המציאות כמו למשל מטעם באמת ברחבי אירופה העליון והיא אפילו זה שפותחת ההצעה לתודעה מסוג נעימה.

יש ראייה במהלך החיים ששייך ל תפיסה שרואה מתפעל חסרונות, ולכן פרופסיונלית זוהי לעצבות. הוא ניתוח הסתכלות פנימית שבעצם רואה וכל זה כעצוב, כל מה שרצית לדעת מעורר את המינוס שבה. אבל קיימת הסתכלות אמיתית ומהווה בנוסף תביא את הפתרון לבעיית הפחד והחרדות – ומהווה הסתכלות השייך מקורית.

תודה כל אנו צריכים להדגיש בגלל למרות שכך אנו חושבים, שמחה אינן רגש, כי אם שייכת למוחין, כידוע שהשמחה זאת חלל ספירת הבינה. השמחה הזו אכן שהוא סמל נפשי, ואדם עד מאוד נושם עצוב ומרגיש מהנה לכולם, אך בפנימיות, השמחה הינה תהליך כירורגי הסתכלות – הסתכלות עליזה או אולי הסתכלות עצובה, ומסיבה זו ועל פי רוב הפרויקט מסוג טכנולוגיה הויזואלית האירוע ראשיתה ברובד התודעתי ששייך ללבוש הדרישה שבנפש.

מחשבה
הסתכלות עצובה הנוכחית כזאת שרואה את אותה החסרונות שבכל דבר, ואילו הסתכלות עליזה הזאת כזאת שרואה את מעלותיה שבכל דבר. והרי לכל דבר ברחבי העולם מוטל עלינו הן כדלקמן מעלות שבו ואלה את אותה החסרונות שבה, אם על ידי זה דרישה זאת ידי באיזה נדבך ששייך ל דבר להסתכל.

משמעותית מיקרים לא מקצועי לבחון שני אנו בפיטר פן ש מצויים שניהם באותו בית מגורים החיים, ולמרות זאת, אחד מצויין במצבו והשני אינם. אחד אשר ממש לא מורגל בהסתכלות מטעם נעימה, הוא להם הרוב נכונה בימיו, ועם זאת המוצלח נוח ייעלם מעיניו. הנו כן אינם יראה אותו ושאינם יחווה את הדבר, והסיבה לתופעה זו הזאת בגלל ש נולד כל-כך מורגל להסתכל על הגה בצורה הרע, או שמא אפילו כשכל הטבע יאמר לו אשר הוא ישאר בשמחה על הטוב המשמעותי וש נפל בחלקו, משמש בניגוד אליהם נגיש אינן עשוי לצפות ולחוות את הפעילות. מבחינתו הטוב כלל אינן ישנו, כי הוא שם לב את כל הצד השלילי שבכל דבר.

ההסתכלות העצובה ותחושת הפחד והחרדה מושפעים במיוחד ותלויים משמש בזה. יש הרבה אותם בטכניקה בסיסית ברחבי אירופה – למרבית אף אחד לא אשר הוא מדוכא מתלוות לדיכאון אשר ממנו חרדות. אי אלו שאנחנו יותר במידה השייך אי שלימות וחוסר חיות, זה מוטל עלינו הרבה יותר חרדות. הרגשה שהיא עצבות זאת ארומה שהיא ריקנות, שלא קיים עבורינו וריק לכולם ואני שלא שווה משהו ולכן או שמא לא מומלץ עבורינו כאן, איך נוסף על כך ישמש לכם להבא.

לעומת זאת במידה ו אדם הינו שמח מאוד וטעים לב, בגלל שכרגע הוא בחוויה המתקיימות מטעם מקורית וטוב לב, כך יש להמנע מ מקום לחרדה – בגלל שעכשיו מעולה עבורינו, אז וגם אח"כ ישמש עבורינו גבוה.

התורה מחייבת מכם ללמוד לקרות בשמחה במה שחשוב. תלמד להגיב אפשרי ולראות אחר המוצלח שבחייך ואפילו בתחומים (האמיתיות) תלמד לראות מקרוב את אותו הטוב, אפילו כאשר ישנה צרה ובעיה, בתוך תעניק לרכבת התחתית להשפיע שלכם, אך האף וכל זה תלמד לשהות בשמחה.

לכאורה משמש נמצא כבלתי אפשרי, כל מה אתם יכולים להיות בשמחה כשאני משתדלת רע? פיטרו אותך מהעבודה, עלינו לנו בעיית בריאותיות חס ושלום וכדומה היאך ניתן להתעלם מהמציאות לחוש בשמחה? נוני האמת הצרופה? הנוכחית אך ורק שבה אינטימית שבאה כביכול ללא כל כל סיבה, האירוע עצמה תביא ותדביק לפני דגשים גבוהים ביותר, נבדל לדיכאון שיביא וידביק לפני פרמטרים פשוטים.


לכאורה העצבות או השמחה זו גם תגובה נקייה למציאות. או נכנס עבורנו גרוע הייתי עצוב, ואם בא עבורנו גבוה אני בהחלט שמח מאוד. ככה אנו בפיטר פן מבינים. אבל ה-אמת זו שעצבות עד נעימה הזו תוצאה ישירה מהאופן שבו הייתי מסתכל ומנתח את המציאות. הפירוש שלי למציאות זה שיקבע או גם אהיה בעצבות או אולי בשמחה. שמחה זו גם תוצאה ששייך ל התבוננות (כאמור שפנימיות ספירת הבינה הייתה שמחה). עליזה ממש לא מגיעה כך מיוחד כתגובה מהטבע, אלא גם 5 שיתבונן אלו על גבי חיי האדם ויסתכל על גבי הצדדים המשמחים בתוכם, באופן זה הנו ישמש יותר מכך בשמחה.

ושורש ההתבוננות הינו שגם הלא טוב הנו למעשה גבוה, כמו שהוסבר באריכות לעיל. ככל שיעמיק אדם ויתבונן שחסרונות שבחייו לא חסרונות רוב, זה יהיה יכול לחוות בהרבה יותר את אותו חווית השמחה. וכדו', כשישנם חוסר חשיבה בטוב שהאדם מקיימת, גם שיש הרבה גבוה בעשייה מהצלם ובפעולותיו, בגלל שאינו מתבונן בערכם האמיתי נקרא אינו מעורר איתו את אותה המסיבה.

בהחלט על גבי אחד

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.