Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

מיהם ממשיכי דרכם הנקרא אנטיוכוס? במקרה ש מישהו זוכר חייהם את אותן עשיו הרשע?

מְדוּיָק בחודש כסלו. הסופגניות בסמוך בפתח, וכו' קצת חנוכה. היא אתר קטן ומעורר תגלית הנקרא הרב אביגדור נבנצל, הרב הראשית העתיקה בירושלים. אפילו השנה הנה נכתוב רק את ניצחון החשמונאים על גבי היוונים, גם שחלפו אלפיים שנה. צעירים יספרו להוריהם אודות אנטיוכוס, לכן המתיוונים, ועל הגזירות והסביבונים ופך השמן. וכך שואל הרב נבנצל – בנושא חנוכה ואף לגבי פרשת השבוע: האדם בגדול זוכר את כל אנטיוכוס? כאשר יש צורך אדם שממשיך רק את דרכו ואת מורשתו? איפה משמש מוזכר חייהם בעצם?

הינו ראוי כמו כן בהשוואה ליעקב ולעשיו, בפרשת השבוע. ה-1 מייצג אחר הנצח, אחר הערכים, את אותו ההשקעה, והשני מייצג רק את הכאן והעכשיו, את אותן האלימות ואת הרשע. ועל ידי כך קופירייטינג הרב נבנצל: "האם זוכר מישהו את אותם יעקב יושב האוהלים? בהחלט, במקומות אחרים ימים אנחנו מזכירים שלושה מקרים בתפילה את אותם 'אלוקי יעקב'. שמעון כהן סופר סתם האדם חיוניים רק את היום ומורשתו המתקיימות מטעם יעקב אבינו. אולם את אותן עשיו הצייד, במקרה ש מישהו זוכר? וזאת, אלו שלומד את אותן תורת יעקב. בגלל ש מחוץ לתורה אין שום זכר לעשיו, כמו למשל כמו כן לשאר רשעים גדולי ענף שהיו בעלי-שם פעם, ולולא עם-יעקב הנמצא לעד ומזכיר יחד עם זאת, שלא שימש נשאר העובדות זכר. היכן משתקף סנחריב המשמעותי בחיינו? ומי זוכר חייהם את פרעה?".

כלומר – לרוע ולרשע ולעוול, לא רצוי קיום לסיכום. משטרים שנראים יעילים ומאיימים, נעשים בסוף להערת קטנים בהיסטוריה, מטעם אף אחד לא שמנצח זאת, וממשיך הלאה.


חודש טוב!
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.