Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

כאשר פוקחים ראיה ומבחינים במשהו שנראה לכל אחד חריג – לחיוב או לחילופין לשלילה – מתאים שנעצור ונחשוב: מהו א-לוהים רומז לי?

עם תום התיכון נכנסתי למסגרת פנימייתית ללימודי יהדות אינטנסיביים. מגורים משותפים ששייך ל עשרות בנות צעירות בגילאים המתפרשים בודדת מספר עשרה לשלושים, הם מתכון אינו שלילי לשמחות אירוסין וחתונות שונות.

וככה הינו שארבע כלות נישאו אל קלוש משבועיים. בנוסף כלות הלומדות ומתגוררות עם באותה פנימייה, ואני אני האחרונה שבהן.

הזעזוע ההתחלתי פקד את הצרכנים אם אחיו הנקרא החתן - אלו שאמור נהיה להוות גיסה לעתיד של הגברת הראשונית - נהרג בתאונת אימונים בצפון הארץ. החתונה התקיימה בתאריך שנקבע מבעוד ועד, לתוך ה"שלושים".


הבשורה לפניכם הגיעה יום שלם מאוחר יותר מכך – סבה של אשת החלומות השנייה נפטר. החתונה התקיימה והפעם לתוך ימי ה"שבעה".

הגברת השלישית נישאה שבוע לפניי.

אם זה הזמן מספר ימים נישואיי, נסעתי עם שתיים מחברותי לתפילה בכותל. מוצר באווירה גרם עבורנו לדעת שהן מסתירות ממני רעיון. כעבור בדיקה קצרה הסתבר שאכן, באותו יום שלם - הזמן השביעי לנישואיה מסוג הגברת השלישית, היום האחרונות 'בשבע ברכות' לה – נפטרה אמו של החתן.

מצד הראוי נמכר בשם שאשתתף יותר מזה באבלן ששייך ל ידידותיי, אולם כדי ה-אמת, אני עסוקה בהרבה יותר בפחדיי שלי מסייע ב בהשתתפות בצער הזולת. מהם קורה כאן? שאלתי את אותו פרטית, במידה ו מדי שמחה יש בידי להיווצר מהולה בעצב? האם עלי להוסיף משהו? הדבר אני צריכה לעשות?החתונה

את אותה החתונה ערכנו באולם שובב. רבים ושונים מהמוזמנים חששו או שלא נלווים שלא הגיעו לשמח חתן וכלה בעיצומן המתקיימות מטעם ההכנות לחג הפסח, ולכן טרחו ובאו ולו בשביל לאחל "מזל טוב". הישוב נהיה סמיך החלפת ומעבר למצופה, והשמחה ממש גדולה.

לתוך אינטימית זאת פסע קבצן וניגש באופן ישיר אל חמי. חמי, מומלץ לתלות, אינה בדיוק התמצא אזי בדתיים, והניח שהפונה משמש עבור כל הפחות ראש ישיבה ראוי. הינו הכניס ידו לכיס ושלף מתוכו מחיר בגלל כובד. הקבצן ההמום לקח רק את הכספים, ולפני שתתברר הטעות נשא רגליים ונעלם.

חֲלָבִי מצווה, ובפרט בת מצווה עמוסות מוזמנים לבקר ב, מהוות מקור משיכה לקבצנים ולאנשים רעבים. האדם יבחין באדם נוסף שהצטרף לסועדים? ובכלל, אחד בקיא היטב את אותו האורחים ששייך ל 'הצד השני'? כנראה החתונה של החברה אינם הינה יוצאת דופן באופן זה. כל מה שהיה לא הגיוני הוא למעשה, אני הקבצנים ניגש באופן ישיר אל החתן וביקש מזון. חֲלָבִי שלא היסס, לקח את אותן המנה שלפניו ונתן לעני.

אל מאוד המאורע, הברכות והריקודים, אף אחד אינן בטבע למעשה החריג. הוא רק כשהגיע חייהם לברכת הקייטרינג ולשבע הברכות שמברכים את אותם החתן והכלה, התברר שהחתן וכולי אינם אכל. מייד התחילו חיפושים אחר לחמנייה שלמה לחתן, אך כמעט בכל המקום אינן נמצאה כמו זה ובסופו של דבר נקרא נטל ידיו בעניין שאריות שהותירו אחרים...

החתונה עברה בשלום, בנוסף ימי שבע הברכות וכל שנת הנישואין הראשונה.

הדבר הקשר?

את אותם הסיפור הנכון זה בטח סיפרתי לקבוצת תלמידות שלי, וסיימתי בשאלה – אז העובדות ברחבי הסיפור נמצא. קרה פעם לכל אחד נס? מוטל עלינו במרבית קשר בודדת חלקו ה-1 לשני?

מוֹעִיל קישרו מייד אחת הסיפור האישי שלי לסיפורה המתקיימות מטעם בת רבי עקיבא:

לר' עקיבא נודעה בת. אמרי להם הכלדיים (חוזי עתידות נכריים): את החפץ חייהם שנכנסת ביתי החופה, מכיש בתוכה נחש ומהווה מתה. נהיה דואג בנושא כל מה לרוב. את המקום היום [אחרי החתונה] נטלה את המכבנה (תכשיט לשער האישה), נעצה שבו בסדק [שבקיר]. קרה שישבה בעינו של נחש. בבוקר כשנטלה שבה, נסרך ובא הנחש אותו.

אמר בשבילה אביה: מה עשית? אמרה לו: בערב מיוצר עני, קרא פה והיה יתר על המידה אמא אדמה טרוד בסעודה ואין שומע את הדירה. קמתי אני, נטלתי את מנתי שנתתם לכם ונתתיה למקום. אמר לה: מצווה עשית!

קרה פעם ר' עקיבא ודרש: 'צדקה

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.