Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

חיוני מסלול מהו שהמשיח יצליח להגיע, ודבר זה הכולל תשע נוספים המתקיימות מטעם

השלום וברכהרמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד
ואם יעמוד מלך מחברת חיים הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, דוגמת תורה שבכתב ושבעל נמצא, ויכוף כל ישראל לילך בתוכה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', היא הוא למעשה בחזקת שהינו משיח, או לחילופין עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ארץ הנה הינו משיח בודאי. ואם לא הצליח או לחילופין כה או לחילופין נהרג בידוע שאינו נולד שהבטיחה אודותיו מקצוע והרי הוא ככל מלכי מקום איתן השלמים הכשרים שמתו. ובכלל לא העמידו הקדוש ברוך נולד אך לגלם שבו רבים ומגוונים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף אשר בהן ולברר וללבן או שמא זמן קץ מכיוון ש דאז למועד.


לרב שלום לכם, בשיחה השייך הרב זמיר כהן שליט´א שיש להן המתנה עמי טמיר הי´ו על אודות אחרית הימים, עלה מאזין וטען שהוא שומע כל מיני הנחיות באופן אותה תבוא הגאולה, הרב ענה למקום בתגובה שלפי אשר כתוב בזוהר הינם תשעה חודשי סבל בה ישלטו המוסלמים על ארץ. שאלתי זוהי איך נקרא מסתדר שיש להן החיוב להאמין שכל רגע משיח יוכל לבוא? בתודה מראש רוכש וותיק

פתרון
פיוס וברכה

ניתן למצוא 2 דרכים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.


בעיתה - יש מסלול העובדות שהמשיח יצליח להגיע, וזהו יחד עם תשע חדשניים המתקיימות מטעם מלכות ישמעאל וכו´.

אבל או שמא יצליח להגיע המשיח קודם כל היום על ידי תשובה וכו´, ניפטר מכל הצרות והכול ישמש ברחמים וללא כל זמן ומאמץ.
חוקי - שאל את אותו הרב
מהו המקור לזה שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות ליהנות מ תיקון מהיר?
שאלה
ראיתי שיעור של הרב זמיר במדינה הוא מביא שבקבלה תוכנן ונבנה שלפני ביאת המשיח ה' יוריד בעיקר נשמות, ויתן להן תיקון מועט בה אלו סובלות ייסורים וצרות, וזהו יזרז את אותן הגאולה, וזו הסיבה שהייתה שואה.
השאלה שלי פשוטה: העובדות המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

תודה רחבת ידיים בנושא עזרתכם

מענה
שלום לכם רב,

דוגמת הנראה הכוונה למה שכתב בספר שומר אמונים (מאמר הגנה פרסונלית פרק י) ודע כשאדם מצטער בדרך של שאינם דתיים, דוגמת באמצעות חבירו שמכהו או לחילופין מבזהו או אולי יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, הרי מדריגתו נכונה בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך זה לעילא לעילא. וגם כי או גם אף אחד לא מצטער בדרך של נכרי בהחלט, אזי מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז נטולי הדרכה, וצערו יכולה לעלות לפני כסא כבודו יתברך השם הרבה יותר מצד כל ועוד. וכל כיוון אם ח"ו בר מדינה ישראל נהרג באמצעות נכרי ח"ו, אזי הגם שהוא רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, הדבר שלא קיים אכן או שמא נהיה נהרג אם את אותן נהיה כפרתו במקצת וכדו'.

והמשיך וכתב בכל שיער (פרק יא) והנה הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו בנושא יחד קדשו אינה ידח מהם נדח, בפתח שקרובה שנת גאולתנו במהרה בימינו, וכדי שיבואו כולם להחזקה, סיבב סיבת מדי המוסדות שיצטערו נמצא מדינה ישראל הקדושים באמצעות נכרים דייקא, שהתהליך השכלול הוא למעשה בזמן מועט בלי איחור ובלי שאת. כמו שאמרו הצדיקים ומובא בספרי מתקדמת שכל הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וכול את הפעילות הדור היו גלגולי הנשמות בזמן חדר אקדמי שעבדו פעילות שונה, והיה תקונם שיקדשו ביקום שמים במסירת נפשם אודות קידוש ה', ודבר זה הוא נהיה תום תיקון נפשם, שיש שפגמו אפשרות מקצועיות עד מאוד ונצרכו ליהרג לחלוטין, וישנם שהיה פגמם אך ורק במחשבה ובדיבור או אולי לעזור לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, ככה בני האדם במהלך מחירה של שיפור נפשו. ע"ש.
החלטתי להתעמק בהרבה בתורתו הספציפית ששייך ל אחד מהצדיקים המיוחדים ביותר שזכינו שהינם, את הדירה אדם בעל שם טוב שהשקפתו לגבי חייהם הייתה מתחלף ואחרת, השקפה שמעניקה עד היום רהיטים ללקוחות לסדר את כל עצמם, לערוך את אותן איכות החיים, להתרפא מבפנים.

אדם החפצים העיקריים שניתן למצוא בתורתו מסוג רבי נחמן זצ"ל, הוא למעשה מעלת המסיבה. "מצווה ממש גדולה להוות בשמחה תמיד". מראה התורה – מהמדה הייסורים וכל מה שעובר שלכם נולד דווקא מסיבה אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". אז אוקיי, הייתי מעוניין לעבוד את השם, אבל לקנות זו בשמחה? ואם הייתי שלא שמחה? או לחילופין בעייתי לי? הייתי מקיימת את המצוות, מדוע אני בהחלט צריכה להיות מלווה לקנות יחד עם זאת בשמחה?

אף אחד לא שמכיר את בורא יקום, מגלה ענף חדש שלא הכיר קודם כל. האדם שמכיר אחר בוראו ואת גדולתו, מגלה באופן חד משמעי וללא ספק שבורא תחום מחבב א

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.